fbpx
ESG-CSRD felkészítő műhely

SZAKMAI KONFERENCIÁK

Rendszeresen megrendezett konferenciáink a hazai vállalati társadalmi felelősségvállalással, a társadalmi és környezeti fenntarthatósággal, továbbá az ESG-vel foglalkozó szakemberek megkerülhetetlen tudásmegosztási fórumai és találkozópontjai, ahol nemcsak elméleti, de – esettanulmányok ismertetésén, a legjobb gyakorlatok bemutatásán keresztül – gyakorlati tapasztalatcserére is bőséggel nyílik lehetőség. A hazai és külföldi vállalati és non-profit szakemberek előadásai és az aktuális kérdésekre fókuszáló kerekasztalbeszélgetések és Q&A-k színesítette konferenciáink az évek során, a hazai és nemzetközi trendekhez igazodva, fokozatosan mozdultak el a vállalati adományozás témájától a társadalmi felelősségvállalás komplexebb, eredménycentrikusabb, a mérhető hatást szem előtt tartó formái felé, hogy mára a legaktuálisabb fenntarthatósági témák, az ESG szempontok valamint a hatékony környezeti és társadalmi befektetések elsőszámú szakmai platformjává váljanak.

Közelgő eseményeinkről itt, illetve híreink között is folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Konferenciáink videófelvételei

2023-as éves szakmai konferencia

A környezeti, társadalmi kihívásokra adott aktuális és hatékony vállalati megoldások című konferenciánk és az Effekt 2030 – Az ESG megoldások díjának átadójáról készült videófelvételt valamint a meghívott előadók listáját és a teljes szakmai programot az alábbiakban tekintheti meg.

2022-es éves szakmai konferencia

Bizalomépítés és társadalmi fenntarthatóság az ESG tükrében című konferenciánk és az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díjának átadójáról készült videófelvételt valamint a meghívott előadók listáját és a teljes szakmai programot az alábbiakban tekintheti meg.

2021-es éves szakmai konferencia

A hazai vállalatok jövőbeni működése, kihívások és innovációk az ESG szempontok tükrében című konferenciánk és az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díjának átadójáról a közvetítést valamint a meghívott előadók listáját és a teljes szakmai programot az alábbiakban tekintheti meg.

2020-as éves szakmai konferencia

A vállalati felelősség 4 arca című konferenciánk és az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díjának átadójáról a közvetítést és a meghívott előadók listáját valamint a teljes szakmai programot az alábbiakban tekintheti meg.

2019-es éves szakmai konferencia

Új dimenziók a vállalati felelősségvállalásban című konferenciánk és az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díjának átadójáról készült rövid filmet valamint a meghívott előadók listáját és a teljes szakmai programot az alábbiakban tekintheti meg.

Konferenciáink előadói

Konferenciáink összefoglalói

2023.10.05.
KÖZÖSSÉG. HATÁS. JÖVŐ. – A környezeti, társadalmi kihívásokra adott aktuális és hatékony vállalati megoldások
A fenntarthatóság korunk egyik legfontosabb és legsürgetőbb kérdése. A vállalatokkal szemben is növekszik az elvárás, hogy működjenek minél fenntarthatóbb módon, és tegyenek a környezeti, társadalmi problémák enyhítése érdekében. Az Effekteam éves szakmai konferenciáján szó volt a fenntarthatóság és a jövő kapcsolatáról, illetve arról is, hogy napjainkban az ESG mely területén van a legnagyobb hatása egy-egy vállalatnak, kik a legfontosabb stakeholderek, milyen kihívásokkal szembesülnek a társaságok, és ezekre milyen válaszokat, hatékony megoldásokat adnak.
2023.10.05.
2022.10.06.
KÖZÖSSÉG. HATÁS. JÖVŐ. – BIZALOMÉPÍTÉS ÉS TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁG AZ ESG TÜKRÉBEN
Az Effekteam éves szakmai konferenciája az üzleti szereplők közösségekért, munkatársakért és fogyasztókért vállalt felelősségének aspektusait járta körül, valamint bemutatta a legfontosabb kihívásokat, lehetőségeket és jógyakorlatokat a vállalati értékteremtés és felelősségvállalás területén. A meghívott nagyvállalati vezetők, üzleti fenntarthatósági szakértők és civil szervezetek szakemberei izgalmas előadások és szakmai kerekasztal-beszélgetés keretében tekintették át, hogyan segíti az ESG „S” komponensének vállalati integrációja az üzleti szereplők iránti bizalom erősítését és a társadalmi fenntarthatóság megteremtését. Az esemény második részében a vállalati szakemberekből és civil szervezetek képviselőiből álló, több mint 100 fős közönség is bekapcsolódhatott az eszmecserébe, és egy interaktív world café során megoszthatta a témával kapcsolatos gondolatait, személyes tapasztalatait.
2022.10.06.
2021.10.01.
KÖZÖSSÉG. HATÁS. JÖVŐ − Hazai vállalatok az ESG szempontok tükrében
A környezet védelme, a fenntarthatóság kérdése egyre nagyobb problémát jelent az emberiség számára, amely immár rendszerszintű megoldást kíván. A vállalatokkal szemben is növekszik az elvárás, hogy működésük során ne csupán a részvényesi, befektetői érdekeket tartsák szem előtt, hanem a munkatársak, a beszállítók, az ügyfelek, a környezet és az ahhoz tartozó közösségek igényeit is vegyék figyelembe. Az ESG ehhez kínál egy adatalapú keretrendszert, amely környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontból vizsgálja és teszi mérhetővé a cégek működését. Az Effekteam éves szakmai konferenciáján gyakorló vállalati szakemberek, kutatók és non-profit szervezetek képviselői osztották meg gondolataikat arról, hogy milyen kihívásokat és lehetőségeket rejt magában az ESG szemléletű vállalati működés.
2021.10.01.
2020.10.01.
KÖZÖSSÉG. HATÁS. JÖVŐ. – A vállalati felelősség 4 arca
A koronavírus-járvány nyomán kialakult válság új, innovatív megoldások keresésére ösztönözte a vállalatokat az alkalmazottaikhoz fűződő viszonyukban, a partnerségeik kialakításában, a támogatási rendszerük átalakításában és a termék- és szolgáltatásfejlesztésben egyaránt. Az október 1-jén megrendezett Közösség.Hatás.Jövő – A vállalati felelősség 4 arca című online éves konferenciánkon a fenntarthatósági szakma elismert szakemberei beszéltek és beszélgettek arról, hogyan néznek szembe a vállalatok és a civilek az új kihívásokkal.
2020.10.01.
2019.10.03.
KÖZÖSSÉG. HATÁS. JÖVŐ. – Új dimenziók a vállalati felelősségvállalásban
A változás és a megújulás jegyében rendeztük meg első konferenciánkat immár Effekteam néven. Üzleti fenntarthatósági vezetők, szakértők, civil szervezetek szakemberei, egy jövőkutató és a fiatal generáció képviselői osztották meg gondolataikat arról, hogy szerintük milyenné válik a jövő vállalata az őt körülvevő világ gazdasági, társadalmi és ökológiai változásában. A résztvevők ezután csoportokat alkotva, közösen keresték a válaszokat a saját területükön jelentkező kihívásokra. Itt adtuk át először az Effekt 2030 - A közösségi befektetések díját.
2019.10.03.
2016.10.12.
Közösen a közösségért? Avagy vállalatok a közösségek fejlődéséért
A közel 200 fő részvételével megtartott eseményen elsősorban a helyi közösségek fejlesztése során szerzett tapasztalatokat osztották meg esettanulmányaikban a résztvevők, de mind az előadások, mind a kerekasztalbeszélgetések egyik lényeges, visszatérő eleme volt annak a megvitatása, hogy a vállalatok hogyan tudnak a kölcsönös hatásnövelés érdekében az üzleti stratégiájukhoz illeszkedő támogatási politikát kialakítani.
2016.10.12.
2015.10.01.
Társadalmi profit = Üzleti profit?
Közel 150 szakember látogatott el a vállalati-, a civil- és az állami szektor képviseletében arra a konferenciánkra, amely a korábbi évekhez hasonlóan a vállalati társadalmi befektetések legfrissebb nemzetközi és hazai trendjeit és legfontosabb gyakorlati tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel. A nemzetközi előadókat is felvonultató eszmecsere középpontjában a fiatalok munkaerő-piaci integrálását segítő vállalati támogatási programok legújabb megoldásai, illetve a vállalati támogatások nem pénzbeli erőforrásainak felhasználási lehetőségei álltak.
2015.10.01.
2014.10.02.
Amit mérünk, javulni fog!
Két meghatározó trendről, a támogatási programok társadalmi és vállalati szinten elért eredmény- és hatásmérésének lehetőségeiről, illetve a hazai gazdasági neveléshez és a vállalkozásösztönzéshez kapcsolódó vállalati kezdeményezésekről cserélt eszmét a konferencia száznál is több résztvevője, ahol elsősorban a három szektor közötti szorosabb együttműködés gyakorlati lehetőségeit járták körbe a kerekasztal-beszélgetések során.
2014.10.02.
2013.10.03.
Fenntarthatóság a társadalmi befektetések szemszögéből
Közel 130 hazai szakember vett részt a non-profit-, az üzleti- és az állami szektor képviseletében azon a konferenciánkon, ahol a társadalmi befektetéseknek a vállalati és a társadalmi fenntarthatóságban betöltött szerepét és jövőbeni lehetőségeit, illetve a vállalatok támogatási gyakorlata hitelesítésének előnyeit vitatták meg a résztvevők. Az előző évekhez hasonlóan a rendezvény záróprogramjaként került sor a Társadalmi Befektetések Díj pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására.
2013.10.03.
2012.10.04.
Partnerség.Hatás.Innováció.
Ismét találkozhattak egymással a hazai üzleti-, non-profit- és állami szektor felelős vállalati magatartásért elkötelezett szakemberei, hogy megoszthassák egymással a társadalmi befektetésekhez kapcsolódó tapasztalataikat a vállalati önkéntesség és a civil együttműködések terén. Megismerhették a legpéldamutatóbb vállalati ás civil partnerségen alapuló programokat, illetve azokat a friss tendenciákat, amelyek a hazai nagyvállalatok körében is a források elosztási folyamatának egyre tudatosabbá válását jelezték előre.
2012.10.04.
2011.11.12
Partnerség.Hatás.Innováció. - Új trendek a nagyvállalatok támogatási gyakorlatában
A konferencia az egyik első olyan esemény volt Magyarországon, amely a társadalmi befektetéseket és azok hatékonyságát állította a középpontba. Az elhúzódó gazdasági válság során felmerülő társadalmi problémák és a szűkülő támogatási források adták az aktualitását azoknak az előadásoknak és kerekasztal beszélgetéseknek, melyek során a vállalati, kormányzati és non-profit vezetők, szakértők osztották meg a résztvevőkkel nézeteiket, szerteágazó gyakorlati tapasztalataikat.
2011.11.12
2009.10.12.
A válság ellenére adományozni? Csakis hatékonyan!
A konferencia keretében elsősorban az adományozás hatékonysága került a fókuszba: gyakorlati példákon és kutatási eredményeken keresztül vizsgáltuk meg, mire érdemes oda figyelni, ha a vállalat támogatások odaítélésére szánja el magát. Elsősorban a támogatási folyamat hatékonyságát növelő lépésekről hallhattak a résztvevők, de itt ismerkedhettek meg a hazai szakemberek a London Benchmarking Group a társadalmi befektetések hatékonyságát mérő módszertanával is.
2009.10.12.
2008.12.09.
Adományozók - egymás közt
A konferencia 3 szekciójában mind céges, mind civil támogatók bemutatkoztak és tapasztalatot cseréltek. Kerekasztal beszélgetés keretében fény derült arra, hogy a különböző típusú adományozók hogyan élik meg a többi szektorban tevékenykedő támogatókkal való együttműködést, min áll vagy bukik meg az összefogás közöttük.
2008.12.09.
KÖZÖSSÉG. HATÁS. JÖVŐ. – A környezeti, társadalmi kihívásokra adott aktuális és hatékony vállalati megoldások
A fenntarthatóság korunk egyik legfontosabb és legsürgetőbb kérdése. A vállalatokkal szemben is növekszik az elvárás, hogy működjenek minél fenntarthatóbb módon, és tegyenek a környezeti, társadalmi problémák enyhítése érdekében. Az Effekteam éves szakmai konferenciáján szó volt a fenntarthatóság és a jövő kapcsolatáról, illetve arról is, hogy napjainkban az ESG mely területén van a legnagyobb hatása egy-egy vállalatnak, kik a legfontosabb stakeholderek, milyen kihívásokkal szembesülnek a társaságok, és ezekre milyen válaszokat, hatékony megoldásokat adnak.
KÖZÖSSÉG. HATÁS. JÖVŐ. – BIZALOMÉPÍTÉS ÉS TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁG AZ ESG TÜKRÉBEN
Az Effekteam éves szakmai konferenciája az üzleti szereplők közösségekért, munkatársakért és fogyasztókért vállalt felelősségének aspektusait járta körül, valamint bemutatta a legfontosabb kihívásokat, lehetőségeket és jógyakorlatokat a vállalati értékteremtés és felelősségvállalás területén. A meghívott nagyvállalati vezetők, üzleti fenntarthatósági szakértők és civil szervezetek szakemberei izgalmas előadások és szakmai kerekasztal-beszélgetés keretében tekintették át, hogyan segíti az ESG „S” komponensének vállalati integrációja az üzleti szereplők iránti bizalom erősítését és a társadalmi fenntarthatóság megteremtését. Az esemény második részében a vállalati szakemberekből és civil szervezetek képviselőiből álló, több mint 100 fős közönség is bekapcsolódhatott az eszmecserébe, és egy interaktív world café során megoszthatta a témával kapcsolatos gondolatait, személyes tapasztalatait.
KÖZÖSSÉG. HATÁS. JÖVŐ − Hazai vállalatok az ESG szempontok tükrében
A környezet védelme, a fenntarthatóság kérdése egyre nagyobb problémát jelent az emberiség számára, amely immár rendszerszintű megoldást kíván. A vállalatokkal szemben is növekszik az elvárás, hogy működésük során ne csupán a részvényesi, befektetői érdekeket tartsák szem előtt, hanem a munkatársak, a beszállítók, az ügyfelek, a környezet és az ahhoz tartozó közösségek igényeit is vegyék figyelembe. Az ESG ehhez kínál egy adatalapú keretrendszert, amely környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontból vizsgálja és teszi mérhetővé a cégek működését. Az Effekteam éves szakmai konferenciáján gyakorló vállalati szakemberek, kutatók és non-profit szervezetek képviselői osztották meg gondolataikat arról, hogy milyen kihívásokat és lehetőségeket rejt magában az ESG szemléletű vállalati működés.
KÖZÖSSÉG. HATÁS. JÖVŐ. – A vállalati felelősség 4 arca
A koronavírus-járvány nyomán kialakult válság új, innovatív megoldások keresésére ösztönözte a vállalatokat az alkalmazottaikhoz fűződő viszonyukban, a partnerségeik kialakításában, a támogatási rendszerük átalakításában és a termék- és szolgáltatásfejlesztésben egyaránt. Az október 1-jén megrendezett Közösség.Hatás.Jövő – A vállalati felelősség 4 arca című online éves konferenciánkon a fenntarthatósági szakma elismert szakemberei beszéltek és beszélgettek arról, hogyan néznek szembe a vállalatok és a civilek az új kihívásokkal.
KÖZÖSSÉG. HATÁS. JÖVŐ. – Új dimenziók a vállalati felelősségvállalásban
A változás és a megújulás jegyében rendeztük meg első konferenciánkat immár Effekteam néven. Üzleti fenntarthatósági vezetők, szakértők, civil szervezetek szakemberei, egy jövőkutató és a fiatal generáció képviselői osztották meg gondolataikat arról, hogy szerintük milyenné válik a jövő vállalata az őt körülvevő világ gazdasági, társadalmi és ökológiai változásában. A résztvevők ezután csoportokat alkotva, közösen keresték a válaszokat a saját területükön jelentkező kihívásokra. Itt adtuk át először az Effekt 2030 - A közösségi befektetések díját.
Közösen a közösségért? Avagy vállalatok a közösségek fejlődéséért
A közel 200 fő részvételével megtartott eseményen elsősorban a helyi közösségek fejlesztése során szerzett tapasztalatokat osztották meg esettanulmányaikban a résztvevők, de mind az előadások, mind a kerekasztalbeszélgetések egyik lényeges, visszatérő eleme volt annak a megvitatása, hogy a vállalatok hogyan tudnak a kölcsönös hatásnövelés érdekében az üzleti stratégiájukhoz illeszkedő támogatási politikát kialakítani.
Társadalmi profit = Üzleti profit?
Közel 150 szakember látogatott el a vállalati-, a civil- és az állami szektor képviseletében arra a konferenciánkra, amely a korábbi évekhez hasonlóan a vállalati társadalmi befektetések legfrissebb nemzetközi és hazai trendjeit és legfontosabb gyakorlati tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel. A nemzetközi előadókat is felvonultató eszmecsere középpontjában a fiatalok munkaerő-piaci integrálását segítő vállalati támogatási programok legújabb megoldásai, illetve a vállalati támogatások nem pénzbeli erőforrásainak felhasználási lehetőségei álltak.
Amit mérünk, javulni fog!
Két meghatározó trendről, a támogatási programok társadalmi és vállalati szinten elért eredmény- és hatásmérésének lehetőségeiről, illetve a hazai gazdasági neveléshez és a vállalkozásösztönzéshez kapcsolódó vállalati kezdeményezésekről cserélt eszmét a konferencia száznál is több résztvevője, ahol elsősorban a három szektor közötti szorosabb együttműködés gyakorlati lehetőségeit járták körbe a kerekasztal-beszélgetések során.
Fenntarthatóság a társadalmi befektetések szemszögéből
Közel 130 hazai szakember vett részt a non-profit-, az üzleti- és az állami szektor képviseletében azon a konferenciánkon, ahol a társadalmi befektetéseknek a vállalati és a társadalmi fenntarthatóságban betöltött szerepét és jövőbeni lehetőségeit, illetve a vállalatok támogatási gyakorlata hitelesítésének előnyeit vitatták meg a résztvevők. Az előző évekhez hasonlóan a rendezvény záróprogramjaként került sor a Társadalmi Befektetések Díj pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására.
Partnerség.Hatás.Innováció.
Ismét találkozhattak egymással a hazai üzleti-, non-profit- és állami szektor felelős vállalati magatartásért elkötelezett szakemberei, hogy megoszthassák egymással a társadalmi befektetésekhez kapcsolódó tapasztalataikat a vállalati önkéntesség és a civil együttműködések terén. Megismerhették a legpéldamutatóbb vállalati ás civil partnerségen alapuló programokat, illetve azokat a friss tendenciákat, amelyek a hazai nagyvállalatok körében is a források elosztási folyamatának egyre tudatosabbá válását jelezték előre.
Partnerség.Hatás.Innováció. - Új trendek a nagyvállalatok támogatási gyakorlatában
A konferencia az egyik első olyan esemény volt Magyarországon, amely a társadalmi befektetéseket és azok hatékonyságát állította a középpontba. Az elhúzódó gazdasági válság során felmerülő társadalmi problémák és a szűkülő támogatási források adták az aktualitását azoknak az előadásoknak és kerekasztal beszélgetéseknek, melyek során a vállalati, kormányzati és non-profit vezetők, szakértők osztották meg a résztvevőkkel nézeteiket, szerteágazó gyakorlati tapasztalataikat.
A válság ellenére adományozni? Csakis hatékonyan!
A konferencia keretében elsősorban az adományozás hatékonysága került a fókuszba: gyakorlati példákon és kutatási eredményeken keresztül vizsgáltuk meg, mire érdemes oda figyelni, ha a vállalat támogatások odaítélésére szánja el magát. Elsősorban a támogatási folyamat hatékonyságát növelő lépésekről hallhattak a résztvevők, de itt ismerkedhettek meg a hazai szakemberek a London Benchmarking Group a társadalmi befektetések hatékonyságát mérő módszertanával is.
Adományozók - egymás közt
A konferencia 3 szekciójában mind céges, mind civil támogatók bemutatkoztak és tapasztalatot cseréltek. Kerekasztal beszélgetés keretében fény derült arra, hogy a különböző típusú adományozók hogyan élik meg a többi szektorban tevékenykedő támogatókkal való együttműködést, min áll vagy bukik meg az összefogás közöttük.
2023.10.05.
2022.10.06.
2021.10.01.
2020.10.01.
2019.10.03.
2016.10.12.
2015.10.01.
2014.10.02.
2013.10.03.
2012.10.04.
2011.11.12.
2009.10.12.
2008.12.09.

Konferenciák

Rendszeresen megrendezett konferenciáink a hazai vállalati társadalmi felelősségvállalással foglalkozó szakemberek megkerülhetetlen tudásmegosztási fórumai és találkozópontjai, ahol nemcsak elméleti, de – esettanulmányok ismertetésén, a legjobb gyakorlatok bemutatásán keresztül – gyakorlati tapasztalatcserére is bőséggel nyílik lehetőség. A hazai és külföldi vállalati és non-profit szakemberek előadásai és az aktuális kérdésekre fókuszáló kerekasztalbeszélgetések és Q&A-k színesítette konferenciáink az évek során, a hazai és nemzetközi trendekhez igazodva, fokozatosan mozdultak el a vállalati adományozás témájától a társadalmi felelősségvállalás komplexebb, eredménycentrikusabb, a mérhető hatást szem előtt tartó formái felé, hogy mára a hatékony környezeti és társadalmi befektetések elsőszámú szakmai platformjává váljanak.

Közelgő eseményeinkről itt, illetve híreink között is folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket.

 


A 2023-as éves szakmai konferenciánkról és az Effekt 2030 – Az ESG megoldások díjának átadójáról készült videófelvételt itt nézheti meg és itt találja a meghívott előadókat és a teljes szakmai programot. 

A 2022-es éves szakmai konferenciánkról és az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díjának átadójáról készült videófelvételt itt nézheti meg és itt találja a meghívott előadókat és a teljes szakmai programot. 

A 2021-es éves szakmai konferenciánkról és az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díjának átadójáról a közvetítést itt nézheti meg és itt találja a meghívott előadókat és a teljes szakmai programot. 

A 2020-as éves szakmai konferenciánkról és az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díjának átadójáról a közvetítést itt nézheti meg és itt találja a meghívott előadókat és a teljes szakmai programot. 

A 2019-es éves szakmai konferenciánkról és az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díjának átadójáról készült rövid filmet itt tekinthet meg, továbbá itt találja a meghívott előadókat és a teljes szakmai programot.

A konferenciák eddigi előadói:

 • 2023-10-05
 • 2022-10-06
 • 2021-10-01
 • 2020-10-01
 • 2019-10-03
 • 2016-10-12
 • 2015-10-01
 • 2014-10-02
 • 2013-10-03
 • 2012-10-04
 • 2011-12-11
 • 2009-12-10
 • 2008-12-09
 • KÖZÖSSÉG. HATÁS. JÖVŐ. – A környezeti, társadalmi kihívásokra adott aktuális és hatékony vállalati megoldások

  A fenntarthatóság korunk egyik legfontosabb és legsürgetőbb kérdése. A vállalatokkal szemben is növekszik az elvárás, hogy működjenek minél fenntarthatóbb módon, és tegyenek a környezeti, társadalmi problémák enyhítése érdekében. Az Effekteam éves szakmai konferenciáján szó volt a fenntarthatóság és a jövő kapcsolatáról, illetve arról is, hogy napjainkban az ESG mely területén van a legnagyobb hatása egy-egy vállalatnak, kik a legfontosabb stakeholderek, milyen kihívásokkal szembesülnek a társaságok, és ezekre milyen válaszokat, hatékony megoldásokat adnak.
 • KÖZÖSSÉG. HATÁS. JÖVŐ. – BIZALOMÉPÍTÉS ÉS TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁG AZ ESG TÜKRÉBEN

  Az Effekteam éves szakmai konferenciája az üzleti szereplők közösségekért, munkatársakért és fogyasztókért vállalt felelősségének aspektusait járta körül, valamint bemutatta a legfontosabb kihívásokat, lehetőségeket és jógyakorlatokat a vállalati értékteremtés és felelősségvállalás területén. A meghívott nagyvállalati vezetők, üzleti fenntarthatósági szakértők és civil szervezetek szakemberei izgalmas előadások és szakmai kerekasztal-beszélgetés keretében tekintették át, hogyan segíti az ESG „S” komponensének vállalati integrációja az üzleti szereplők iránti bizalom erősítését és a társadalmi fenntarthatóság megteremtését. Az esemény második részében a vállalati szakemberekből és civil szervezetek képviselőiből álló, több mint 100 fős közönség is bekapcsolódhatott az eszmecserébe, és egy interaktív world café során megoszthatta a témával kapcsolatos gondolatait, személyes tapasztalatait.

 • KÖZÖSSÉG. HATÁS. JÖVŐ − Hazai vállalatok az ESG szempontok tükrében

  A környezet védelme, a fenntarthatóság kérdése egyre nagyobb problémát jelent az emberiség számára, amely immár rendszerszintű megoldást kíván. A vállalatokkal szemben is növekszik az elvárás, hogy működésük során ne csupán a részvényesi, befektetői érdekeket tartsák szem előtt, hanem a munkatársak, a beszállítók, az ügyfelek, a környezet és az ahhoz tartozó közösségek igényeit is vegyék figyelembe. Az ESG ehhez kínál egy adatalapú keretrendszert, amely környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontból vizsgálja és teszi mérhetővé a cégek működését. Az Effekteam éves szakmai konferenciáján gyakorló vállalati szakemberek, kutatók és non-profit szervezetek képviselői osztották meg gondolataikat arról, hogy milyen kihívásokat és lehetőségeket rejt magában az ESG szemléletű vállalati működés.

 • Közösség.Hatás.Jövő. – A vállalati felelősség 4 arca

  A koronavírus-járvány nyomán kialakult válság új, innovatív megoldások keresésére ösztönözte a vállalatokat az alkalmazottaikhoz fűződő viszonyukban, a partnerségeik kialakításában, a támogatási rendszerük átalakításában és a termék- és szolgáltatásfejlesztésben egyaránt. Az október 1-jén megrendezett Közösség.Hatás.Jövő – A vállalati felelősség 4 arca című online éves konferenciánkon a fenntarthatósági szakma elismert szakemberei beszéltek és beszélgettek arról, hogyan néznek szembe a vállalatok és a civilek az új kihívásokkal.

 • KÖZÖSSÉG. HATÁS. JÖVŐ. – Új dimenziók a vállalati felelősségvállalásban

  A változás és a megújulás jegyében rendeztük meg első konferenciánkat immár Effekteam néven. Üzleti fenntarthatósági vezetők, szakértők, civil szervezetek szakemberei, egy jövőkutató és a fiatal generáció képviselői osztották meg gondolataikat arról, hogy szerintük milyenné válik a jövő vállalata az őt körülvevő világ gazdasági, társadalmi és ökológiai változásában. A résztvevők ezután csoportokat alkotva, közösen keresték a válaszokat a saját területükön jelentkező kihívásokra. Itt adtuk át először az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díját.

 • Közösen a közösségért? avagy vállalatok a közösségek fejlődéséért

  A közel 200 fő részvételével megtartott eseményen elsősorban a helyi közösségek fejlesztése során szerzett tapasztalatokat osztották meg esettanulmányaikban a résztvevők, de mind az előadások, mind a kerekasztalbeszélgetések egyik lényeges, visszatérő eleme volt annak a megvitatása, hogy a vállalatok hogyan tudnak a kölcsönös hatásnövelés érdekében az üzleti stratégiájukhoz illeszkedő támogatási politikát kialakítani.

 • Társadalmi profit = Üzleti profit?

  Közel 150 szakember látogatott el a vállalati-, a civil- és az állami szektor képviseletében arra a konferenciánkra, amely a korábbi évekhez hasonlóan a vállalati társadalmi befektetések legfrissebb nemzetközi és hazai trendjeit és legfontosabb gyakorlati tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel. A nemzetközi előadókat is felvonultató eszmecsere középpontjában a fiatalok munkaerő-piaci integrálását segítő vállalati támogatási programok legújabb megoldásai, illetve a vállalati támogatások nem pénzbeli erőforrásainak felhasználási lehetőségei álltak.

 • Amit mérünk, javulni fog!

  Két meghatározó trendről, a támogatási programok társadalmi és vállalati szinten elért eredmény- és hatásmérésének lehetőségeiről, illetve a hazai gazdasági neveléshez és a vállalkozásösztönzéshez kapcsolódó vállalati kezdeményezésekről cserélt eszmét a konferencia száznál is több résztvevője, ahol elsősorban a három szektor közötti szorosabb együttműködés gyakorlati lehetőségeit járták körbe a kerekasztal-beszélgetések során.

 • Fenntarthatóság a társadalmi befektetések szemszögéből

  Közel 130 hazai szakember vett részt a non-profit-, az üzleti- és az állami szektor képviseletében azon a konferenciánkon, ahol a társadalmi befektetéseknek a vállalati és a társadalmi fenntarthatóságban betöltött szerepét és jövőbeni lehetőségeit, illetve a vállalatok támogatási gyakorlata hitelesítésének előnyeit vitatták meg a résztvevők. Az előző évekhez hasonlóan a rendezvény záróprogramjaként került sor a Társadalmi Befektetések Díj pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására.

 • Partnerség.Hatás.Innováció.

  Ismét találkozhattak egymással a hazai üzleti-, non-profit- és állami szektor felelős vállalati magatartásért elkötelezett szakemberei, hogy megoszthassák egymással a társadalmi befektetésekhez kapcsolódó tapasztalataikat a vállalati önkéntesség és a civil együttműködések terén. Megismerhették a legpéldamutatóbb vállalati ás civil partnerségen alapuló programokat, illetve azokat a friss tendenciákat, amelyek a hazai nagyvállalatok körében is a források elosztási folyamatának egyre tudatosabbá válását jelezték előre.

 • Partnerség. Hatás.Innováció. – új trendek a nagyvállalatok támogatási gyakorlatában

  A konferencia az egyik első olyan esemény volt Magyarországon, amely a társadalmi befektetéseket és azok hatékonyságát állította a középpontba. Az elhúzódó gazdasági válság során felmerülő társadalmi problémák és a szűkülő támogatási források adták az aktualitását azoknak az előadásoknak és kerekasztal beszélgetéseknek, melyek során a vállalati, kormányzati és non-profit vezetők, szakértők osztották meg a résztvevőkkel nézeteiket, szerteágazó gyakorlati tapasztalataikat.

 • A válság ellenére adományozni? Csakis hatékonyan!

  A konferencia keretében elsősorban az adományozás hatékonysága került a fókuszba: gyakorlati példákon és kutatási eredményeken keresztül vizsgáltuk meg, mire érdemes oda figyelni, ha a vállalat támogatások odaítélésére szánja el magát. Elsősorban a támogatási folyamat hatékonyságát növelő lépésekről hallhattak a résztvevők, de itt ismerkedhettek meg a hazai szakemberek a London Benchmarking Group a társadalmi befektetések hatékonyságát mérő módszertanával is.

 • Adományozók – egymás közt

  A konferencia 3 szekciójában mind céges, mind civil támogatók bemutatkoztak és tapasztalatot cseréltek. Kerekasztal beszélgetés keretében fény derült arra, hogy a különböző típusú adományozók hogyan élik meg a többi szektorban tevékenykedő támogatókkal való együttműködést, min áll vagy bukik meg az összefogás közöttük.