fbpx

Rendhagyó előadás nyitotta meg idén az Effekteam éves szakmai rendezvényét, a KÖZÖSSÉG.HATÁS.JÖVŐ. konferenciát. Kánai András jövőkutató azokat az összefüggéseket és folyamatokat vázolta fel, melyek várhatóan befolyásolni fogják a vállalatok jövőbeni működését.

Bevezetőjében Kánai András leszögezte, hogy a jövőkutató nem jós vagy látnok, aki megmondja, hogy mi lesz a jövőben, hanem egy olyan szakember, aki a rendelkezésre álló adatok alapján készít előrejelzéseket. Ezek a szcenáriók iránymutatást nyújtanak arra vonatkozóan, hogy milyen változásokra érdemes felkészülni társadalmi és vállalati szinten.

Az előadó rámutatott, hogy a vállalatok emberekből álló organizmusok. Mivel az emberekre folyamatosan hatnak a különböző társadalmi és technológiai változások, ezért ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen trendek alakítják majd a cégek jövőbeni működését, akkor először azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen történések foglalkoztatják azokat, akik a szervezeteknél dolgoznak. Bár a vállalatok elsődleges célja, hogy profitot termeljenek, nem hagyhatják figyelmen kívül az embereket érintő eseményeket, problémákat sem, hiszen azok jelentősen befolyásolják saját profittermelő képességüket.

A jövőkutató arra hívta fel a figyelmet, hogy 2019-ben véget ért egy aranykorszak, egy olyan periódus, amikor egyfajta kiszámíthatóság volt a világban. Jelenleg egy átmeneti korszakot élünk, melyet bizonytalanság jellemez. Sokféle út áll előttünk, de mivel még nem tudjuk pontosan, hogy melyik is lesz a jó irány, sokfelé ki kell terjesztenünk gondolati csápjainkat.

Napjainkban a társadalom egyre inkább a széttöredezettség felé halad. Erősödik az önzés, az egyéni jogok és érdekek érvényesítése, megjelenik a polarizáció. A szétaprózódást a technológia fejlődése nem, hogy ellensúlyozná, hanem még inkább felgyorsítja. Mindezek a változások erőteljesen hatnak a vállalatok szerkezetére, működésére is. Új funkciók jelennek meg, melyek korábban nem léteztek. Az előadó példaként említette, hogy 15 évvel ezelőtt még nem alkalmaztak a cégek social media menedzsert, 10 éve még nem dolgozott a szervezeteknél wellbeing menedzser, és 5 évvel ezelőtt a fenntarthatósági menedzser pozíciója sem volt jellemző.

Egy másik fontos tényező, melyre Kánai András kitért, a generációk elszegényedése. A 70-es években, Amerikában indult el az a folyamat, melynek során elvált egymástól a teljesítmény és az érte kapott munkabér. Ez nem csak a vállalatokon belüli feszültségek fokozódását idézte elő, de társadalmi szinten is hozzájárult az egyenlőtlenségek növekedéséhez. Láthatóvá vált, hogy az újabb generációk egyre nehezebben tudják megragadni azokat a lehetőségeket, melyeket szüleik és nagyszüleik megteremtettek maguknak.

A biológiai, biofizikai forradalomnak köszönhetően ma már egyre több betegség gyógyítható, lelassítható a szervezet öregedése, ugyanakkor az emberi élet határának kitolódásával egyre nagyobb problémát jelent a társadalom elöregedése és a túlnépesedés. Földünk kizsákmányolása, a természeti erőforrások túlhasználata különösen érzékenyen érinti a fiatalabb nemzedékeket. A digitális bennszülötteknek számító Z generáció tagjai otthonosan mozognak a korszerű technológiák világában és hatalmas tömegű információ áll rendelkezésükre, éppen ezért gondolkodásmódjuk is lényegesen eltér az idősebb korosztályokétól. Ők már nem csupán a pillanatnyi előnyökre, a nagyobb profitra koncentrálnak, hanem a hosszú távú hatásokat, a fenntarthatóság szempontjait is mérlegelik. Ők azok, akik kikényszerítik a szemléletváltozást a társadalomban és a vállalatokon belül egyaránt.

Bár napjainkban sok az aggasztó jel és egyre többen tartanak az emberi társadalom összeomlásától, a jövőkutató szerint mégsem teljesen reménytelen a helyzet. A szakember úgy látja, hogy a fenntarthatóság kérdése egy olyan téma lehet, mely közelebb hozhatja egymáshoz a különböző generációkat és társadalmi szereplőket. Egyre többen keresik ugyanis a fenntartható megoldásokat, termékeket, szolgáltatásokat. A fogyasztók és a munkavállalók egyre jobban odafigyelnek nem csak arra, hogy egy vállalat üzletileg mennyire sikeres, hanem arra is, hogy mit tesz az alkalmazottakért, a közösségekért és a világért. Fontos tehát, hogy a cégek ezeket a szempontokat is szem előtt tartsák jövőbeni működésük során!

Az előadás megtekinthető a rendezvényről készült videófelvétel 13:50 másodpercétől.