fbpx

Vállalatok támogatási gyakorlata 2016

A Magyar Adományozó Fórum a felmérést 2016. május és november között folytatta le a CID Cég-Info Kft. segítségével. A korábbi MAF kutatásokhoz hasonlóan a hazai TOP200 vállalat szolgált mintaként (Figyelő 2015, nettó árbevétel alapján), kiegészítve a TOP20 bankintézménnyel (Figyelő 2015, mérlegfőösszeg és eredmény alapján) valamint a TOP10 biztosítóval (Figyelő 2015, díjbevételek alapján). A felmérés során összesen 216 vállalat került megkeresésre, mivel azon cégcsoportokat, ahol a támogatási tevékenységek területét központilag irányítják egy vállalatként kezeltük.

Az alábbi kérdésekre válaszolt 46 vállalat:

 • A következő kategóriák közül Ön melyikbe sorolná a vállalatuknál támogatásokra fordított források összértékét 2015-ben?
 • Milyen formában támogat vállalatuk?
 • Az Önök vállalata milyen forrásból fedezi a támogatási programokat?
 • Ki dönt vállalatuknál a támogatások odaítéléséről?
 • Hány fő foglalkozik Önöknél CSR-, ill. támogatási programok, tevékenységek tervezésével, megvalósításával?
 • Mennyire jellemzőek az alábbi fókuszterületek vállalatukra a támogatások során?
 • Kik vállalatuk támogatásainak főbb kedvezményezettjei?
 • Melyik forma jellemző leginkább vállalatuk támogatási programjaira?
 • Milyen típusú szervezetekkel működik együtt jellemzően vállalatuk támogatások, társadalmi befektetési programok kapcsán?
 • Az Önök vállalatának támogatási tevékenysége során milyen céllal nyújtott támogatások a legjellemzőbbek?
 • A támogatott ügyek, szervezetek kiválasztásánál mennyire játszanak szerepet vállalatuknál az alábbi szempontok?
 • Az Ön vállalata az alábbiak közül jellemzően melyik érintetti csoportot vonja be támogatási programjaiba?
 • Végeznek-e (ha nem is feltétlenül minden program esetén) eredmény- és hatásmérést, értékelést társadalmi befektetéseik, támogatásaik kapcsán? 
 • A támogatások tényét vagy eredményét milyen módon szokta az Önök vállalata kommunikálni?

Kérjük, töltse le a kutatás összefoglalóját!