fbpx
ESG-CSRD felkészítő műhely

ESG - CSRD Felkészítő MŰHELY

CSRD-alapú fenntarthatósági jelentést készítő szakemberek képzése zajlik az Effekteam, a denxpert és a BGE közös ESG-CSRD felkészítő műhelyében. Az érdeklődők közösségben, nemzetközileg elismert mentorok és szakértők segítségével készülnek fel az ESG-törvény követelményeinek teljesítésére és a CSRD-alapú fenntarthatósági jelentéstétel folyamatára. A speciális képzés elvégzéséről a BGE hivatalos tanúsítványt állít ki.

ESG - CSRD Felkészítő MŰHELY

CSRD-alapú fenntarthatósági jelentést készítő szakemberek képzése zajlik az Effekteam, a denxpert és a BGE közös ESG-CSRD felkészítő műhelyében. Az érdeklődők közösségben, nemzetközileg elismert mentorok és szakértők segítségével készülnek fel az ESG-törvény követelményeinek teljesítésére és a CSRD-alapú fenntarthatósági jelentéstétel folyamatára. A speciális képzés elvégzéséről a BGE hivatalos tanúsítványt állít ki.

Az utóbbi években egyre nagyobb nyomás nehezedik a vállalatokra, hogy működésük során tartsák szem előtt a fenntarthatóság fontosságát. Az Európai Unió vállalati fenntarthatósági jelentési irányelvének (CSRD) hatályba lépése, a fenntarthatósági jelentési szabványok (ESRS) elfogadása és az ESG-keretrendszer hazai bevezetése mind olyan intézkedések, melyek célja a cégek felelős magatartásának ösztönzése és a fenntarthatósági szempontok beintegrálása a vállalati működésbe.

Az Effekteam Egyesület – annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudja támogatni a cégeket a követelmények teljesítésében – a denxpert EHS&S software vállalattal és a Budapesti Gazdasági Egyetemmel (BGE) együttműködésben közös ESG-CSRD felkészítő műhelyt indított, ahol speciális, gyakorlatorientált program keretében valósul meg a CSRD-alapú fenntarthatósági jelentést készítő szakemberek képzése.

Mit foglal magába a műhely?

A 4 alkalmas ESG-CSRD műhely sokkal több, mint egy hagyományos tréning vagy tanácsadói támogatás. A program 6 hetes időtartama alatt a résztvevők megtanulják, majd be is vezetik vállalatuknál a CSRD-alapú jelentési struktúrát és az ESG-törvényi megfelelést. Az érdeklődők nemzetközileg elismert szakértők és mentorok támogatásával haladnak végig lépésről lépésre a CSRD-alapú fenntarthatósági jelentéstétel folyamatán, miközben hatékony és felhasználóbarát adatgyűjtő szoftvert használhatnak. A műhely nagy hangsúlyt fektet mind az elméleti tudás, mind a gyakorlati tapasztalatok megszerzésére, illetve lehetőséget kínál az önálló projektmunkára és a közös tanulásra, tapasztalatcserére is.

Miért érdemes részt venni a programon?

Az ESG-CSRD műhely egyedi megközelítéssel, komplex szakmai mentorálással és CSRD bevezetéssel biztosítja a vállalat fenntarthatósági sikerét. A program során az érdeklődők egy támogató szakmai közösség tagjaiként mélyedhetnek el az új vállalati fenntarthatósági direktíva rejtelmeiben, nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakértők vezetésével, digitális támogatással. A képzés végére a résztvevők biztosítják vállalatuk kettős lényegességét, az adatpontok pedig cégre szabottan rendelkezésre állnak, ráadásul azok kezeléséhez a legjobb gyakorlatok alapján kapnak támpontokat. Azok, akik valamennyi tematikus napon részt vesznek, a BGE által kiállított CSRD alapú fenntarthatósági jelentést készítő szakember tanúsítványt kapnak a műhely elvégzéséről.

Kiknek szól a képzés?

A képzés elsősorban olyan vállalati szakembereknek szól, akiknek cégénél a közeljövőben időszerű lesz az ESG-törvény követelményeinek teljesítése és a CSRD-alapú fenntarthatósági jelentéstétel megvalósítása, és szeretnének kiépíteni ehhez egy megfelelő rendszert, de nincs meg a belső tudásuk ennek kivitelezéséhez.

Mit tartalmaz a tematika?

Az első alkalom során – az ismerkedés mellett –elkezdjük a bevezetést a vállalatok életének jelenlegi legégetőbb témájába: a CSRD és ESG szabályozások világába. Szücs-Winkler Róbert, mint az ESG és EHS területének elismert szakértője, betekintést ad ezen szabályozások vállalati szintű fontosságába. Dr. Molnár Klára és Dr. Udvari Jesszika átfogó perspektívát nyújtanak a hazai és nemzetközi jogi környezetről: többek között segítenek átlátni azt, hogy az EU fenntartható növekedés finanszírozása és annak szabályozása– pl. CSRD, Taxonómia, CSDDD, magyar ESG-törvény – kapcsán jelenleg milyen kötelezettségei vannak a vállalatoknak és mi várható még idehaza, illetve mindez milyen célt szolgál. Ezeknek az összefüggéseknek a megértését támogatja a Pénzügyminisztérium részéről felkért előadó is. A jogi kontextus felvázolásán túl szó lesz arról, hogy mit jelent az ESG-kompatibilitás, az ESG-szemlélet alkalmazása, a CSRD-alapú jelentés hol foglal helyet egy vállalat fenntarthatósággal kapcsolatos gondolkodásában, működésében. Ezen felül Csonka Anna egy nemzetközi vállalaton keresztül mutatja be a fenntarthatósági jelentéstétel bevezetésének lehetőségeit és kihívásait, továbbá beszél a befektetői perspektíváról is, hangsúlyozva a CSRD előnyeit, hasznosságát.

Ebben a modulban mélyebben elemezzük a kettős lényegesség fogalmát. Az elméleti áttekintés után a résztvevők – szakértői támogatás mellett – kidolgozzák vállalatuk számára a kettős lényegesség keretrendszerét, és felkészülnek a stakeholderek bevonására.

A következő három hét során a résztvevők – a szervezők részéről biztosított mentorok segítségével – megvalósítják a stakeholder-bevonást a denxpert kettős lényegességi digitális rendszerének felhasználásával.

Ezen az alkalmon a résztvevők megosztják az eddigi elvégzett kettős lényegességi vizsgálat eredményeit, a kihívásokat és a tapasztalatokat. Ezt követően piaci benchmarkokat (jelentéstételi jógyakorlatok, ESG rating, materiality benchmarkok) vizsgálunk meg közösen, melyek segítenek a már meglévő elemzések finomításában. A modul második részében az ESRS adatpontok és a kettős lényegesség összefüggéseit elemezzük. A következő két hétben a résztvevők – mentorok segítségével – elvégzik a kettős lényegességi elemzés pontosítását, valamint kiválasztják az ESRS adatpontok első halmazát.

A negyedik modulban az ESRS adatpontok kerülnek a középpontba. Szakértőink bemutatják a legfontosabb adatpontokat, illetve útmutatást adnak a gyűjtési folyamat elindításához és annak finomításához. Csiszkó Csaba a környezetvédelmi adatpontokról fog beszélni, Fertetics Mandy pedig a társadalmi és vállalatirányítási kérdésekről. A negyedik alkalmat követően a mentorok további két hétig állnak a résztvevők rendelkezésére a gyűjtési folyamat véglegesítéséhez, majd minden vállalat elindíthatja a saját adatgyűjtési folyamatát a denxpert online rendszerében.

Miben más ez a műhely, mint a hagyományos képzés vagy tanácsadás?

Az Effekteam, a denxpert és az BGE közös ESG-CSRD felkészítő műhelye merőben eltér mind a hagyományos képzéstől, mind a tanácsadástól. Míg a tanácsadás bepillantást nyújt a területre, a hagyományos képzés pedig tudásanyagot közvetít, ez a műhely személyre szabott mentorálást, gyakorlati feladatokat és együttműködésre épülő tanulási lehetőséget biztosít. Ez a felkészítési forma nem csupán az elméleti fogalmak megértését teszi lehetővé, hanem segít személyre szabott útvonalat kialakítani az ESG kiválóság és a CSRD megfelelés felé, mindezt szakértői iránymutatással és szakmai összehasonlításokkal támogatva.

Ide kattintva a táblázat bemutatja – a főbb szempontok mentén – a műhely, a tanácsadás és a képzés közötti különbségeket.

Kik a program szakértői?

Csiszkó Csaba, az EY denkstatt Hungary fenntarthatósági üzletágvezetője

Tapasztalt biztonsági és fenntarthatósági szakértő, aki világszerte projektek és rendszerek implementálásával is foglalkozott. Globális biztonsági, környezetvédelmi és fenntarthatósági feladatokat vezetett, és különböző iparágaknak nyújtott tanácsadást fenntarthatósági témában. Számos belső és külső elismerésben részesült, és többször is szerepelt globális rendezvények előadójaként. A műhelyen az ESRS E1-5 indikátorokban rejlő kihívásokról, carbon footprint kalkulációról fog áttekintőt adni, arról, hogy az ezekhez szükséges adatokat, hogyan lehet hatékonyan gyűjteni és riportálni.

Csonka Anna, a denxpert senior fenntarthatósági szakértője

Több mint 5 éves tapasztalattal a pénzügyi és ESG-jelentések szakértője. Jelenlegi munkájából adódóan folyamatosan nyomon követi az ESG-jelentési keretrendszerek és szabványok fejlődését, és ismeri a fenntarthatóság legújabb trendjeit. A műhelyen egy CSRD gyakorlati áttekintőt ad egy nemzetközi cég implementációs tapasztalata alapján. rendezvények előadójaként. A műhelyen az ESRS E1-5 indikátorokban rejlő kihívásokról, carbon footprint kalkulációról fog áttekintőt adni, arról, hogy az ezekhez szükséges adatokat, hogyan lehet hatékonyan gyűjteni és riportálni.

Dr. Horváth Levente, a Budapesti Gazdasági Egyetem Fenntarthatósági és Esélyegyenlőségi irodájának vezetője

Jelenleg az egyetem fenntartható működéséért. Korábban üzleti és akadémiai területen dolgozott, kiemelt területei a fenntarthatósági és klímavédelmi stratégiák kidolgozása.

dr. Molnár Klára, az Effekteam megalakulása óta a szervezet igazgatója

Egyetemi tanulmányai során politológiából, valamint jogász szakon szerzett diplomát. Posztgraduális tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen – európai jogi szakjogász –, majd az ELTE-n – környezetvédelmi szakjogász – végezte. Udvari Jesszikához, a budlegal partneréhez és ügyvédjéhez hasonlóan a műhelyen a CSRD jelentéstételre vonatkozó jogi kereteket fogja ismertetni.

dr. Udvari Jesszika, a budlegal partnere és ügyvédje

Már 20 éve nyújt jogi tanácsadást és képviseleti szolgáltatásokat. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik az üzleti jog terén, különös figyelmet fordítva a munkajogra, adatvédelemre és whistleblowing ügyekre. A műhelyen a résztvevők Jesszika segítségével részletes áttekintést kaphatnak a hazai és nemzetközi jogi szabályozásról, valamint annak értelmezéséről, különös tekintettel a CSRD jelentéstételre vonatkozó jogi keretekre és követelményekre.

Fertetics Mandy, az Alternate ügyvezetője

Különböző szerepkörökben és területeken szerzett tapasztalatot; oktatóként, kutatóként és tanácsadóként, valamint a nem kormányzati szervezetek és a vállalati szektor területén is dolgozott. A műhelyen az ESRS társadalmi és üzleti etika sztenderdeket fogja ismertetni.

Szücs-Winkler Róbert, a denxpert vezetője és alapítója

Már több mint 13 éves tapasztalattal rendelkezik a fenntarthatóság, az ESG, valamint az EHS területén. A műhely során segítséget nyújt majd a résztvevőknek a környezeti és társadalmi hatások kezelésében, a szabályozásoknak való megfelelésben és a teljesítményük javításában az adatvezérelt meglátások és a legjobb gyakorlatok segítségével.

Kik a program szakértői?

Tapasztalt biztonsági és fenntarthatósági szakértő, aki világszerte projektek és rendszerek implementálásával is foglalkozott. Globális biztonsági, környezetvédelmi és fenntarthatósági feladatokat vezetett, és különböző iparágaknak nyújtott tanácsadást fenntarthatósági témában. Számos belső és külső elismerésben részesült, és többször is szerepelt globális rendezvények előadójaként. A műhelyen az ESRS E1-5 indikátorokban rejlő kihívásokról, carbon footprint kalkulációról fog áttekintőt adni, arról, hogy az ezekhez szükséges adatokat, hogyan lehet hatékonyan gyűjteni és riportálni.

Több mint 5 éves tapasztalattal a pénzügyi és ESG-jelentések szakértője. Jelenlegi munkájából adódóan folyamatosan nyomon követi az ESG-jelentési keretrendszerek és szabványok fejlődését, és ismeri a fenntarthatóság legújabb trendjeit. A műhelyen egy CSRD gyakorlati áttekintőt ad egy nemzetközi cég implementációs tapasztalata alapján.

Jelenleg a Budapesti Gazdasági Egyetem Fenntarthatósági és Esélyegyenlőségi irodájának vezetőjeként felel az egyetem fenntartható működéséért. Korábban üzleti és akadémiai területen dolgozott, kiemelt területei a fenntarthatósági és klímavédelmi stratégiák kidolgozása.

Egyetemi tanulmányai során politológiából, valamint jogász szakon szerzett diplomát. Posztgraduális tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen – európai jogi szakjogász –, majd az ELTE-n – környezetvédelmi szakjogász – végezte. Udvari Jesszikához, a budlegal partneréhez és ügyvédjéhez hasonlóan a műhelyen a CSRD jelentéstételre vonatkozó jogi kereteket fogja ismertetni.

Már 20 éve nyújt jogi tanácsadást és képviseleti szolgáltatásokat. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik az üzleti jog terén, különös figyelmet fordítva a munkajogra, adatvédelemre és whistleblowing ügyekre. A műhelyen a résztvevők Jesszika segítségével részletes áttekintést kaphatnak a hazai és nemzetközi jogi szabályozásról, valamint annak értelmezéséről, különös tekintettel a CSRD jelentéstételre vonatkozó jogi keretekre és követelményekre.

Különböző szerepkörökben és területeken szerzett tapasztalatot; oktatóként, kutatóként és tanácsadóként, valamint a nem kormányzati szervezetek és a vállalati szektor területén is dolgozott. A műhelyen az ESRS társadalmi és üzleti etika sztenderdeket fogja ismertetni.

Már több mint 13 éves tapasztalattal rendelkezik a fenntarthatóság, az ESG, valamint az EHS területén. A műhely során segítséget nyújt majd a résztvevőknek a környezeti és társadalmi hatások kezelésében, a szabályozásoknak való megfelelésben és a teljesítményük javításában az adatvezérelt meglátások és a legjobb gyakorlatok segítségével.

Továbbá meghívást kapnak előadóként a szabályozó intézmények, hatóságok (az SZTFH, az MGFÜ a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a Pénzügyminisztérium) képviselői.

A tematikus napok között minden résztvevő számára mentort biztosítunk, aki segíti a cégeket abban, hogy a bevezetési lépések megvalósításához konkrét kérdéseikre szakértői válaszokat kapjanak és egyéni fejlődési és bevezetési utakat alakíthassanak ki a műhely időtartama során.

Mikor és hol kerül megszervezésre a következő műhely?

Az egymásra épülő alkalmakra az alábbi időpontokban kerül sor:

 • 04.25.,  9.00-17.00 (8 óra)
 • 04.30.,  9.00-17.00 (8 óra)
 • 05.21.,  9.00-17.00 (8 óra)
 • 06.05.,  9.00-17.00 (8 óra)

Ezeken felül a program időtartama alatt folyamatos mentorálás vehető igénybe.

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem, 1087 Budapest, Berzsenyi utca 6.

A szeptemberben induló műhely időpontjai hamarosan elérhetőek lesznek.

 

Mennyi a részvételi díj?

1.990.000 Ft + áfa, amennyiben a vállalattól 2 fő regisztrál, úgy 2 fő részére összesen 2.290.000 Ft + áfa

Kedvezmények denxpert ügyfelek vagy Effekteam tagok számára:

1.190.000 Ft + áfa, amennyiben a vállalattól 2 fő regisztrál, úgy 2 fő részére összesen 1.490.000 Ft + áfa

Mit tartalmaz a műhelyen való részvétel díja?

 • 4 alkalmon való személyes részvétel;
 • szakmai anyagok;
 • folyamatos mentorálás;
 • szakértői segítségnyújtás;
 • szakmai network;
 • ESG szoftver licenszdíja év végéig;
 • a BGE által kiállított hivatalos tanúsítvány a képzés elvégzéséről;
 • igény esetén 12 hónapra szóló Effekteam tagsági csomag;
 • catering.

Hol lehet regisztrálni?

A workshopon maximálisan 10 cég képviselőjének tudjuk biztosítani a részvételt.

Kik a szervezők?

A budapesti székhelyű vállalat a fenntarthatóság adatalapú megközelítésének hírnöke. Magyarország vezető EHS és ESG szoftver megoldása, amely több mint 18 éves tapasztalattal rendelkezik, és globális tanácsadói hálózatán keresztül digitális támogatást nyújt több mint 500 vállalatnak világszerte. Magyarországon a fenntarthatóság, a hulladékkezelés, EHS jogi megfelelőség, környezeti jelentéstétel, munkavédelem és vegyi anyagok kezelése terén piacvezető.

A Budapesti Gazdasági Egyetem Magyarország legnagyobb üzleti közössége, amely inspiráló, innovatív és hibrid rendszerű képzései révén a hazai üzleti felsőoktatás első számú szereplője. A BGE 3 karon, 90 országból érkező közel 20.000 hallgatót képez nemzetközi környezetben 11 alap- és 11 mesterszakon, köztük 12 angol nyelvű képzésen, és 1 angol nyelvű doktori iskolában.

A felelős közösségi magatartás nagyköveteként tenni akaró és aktívan cselekvő közösséget építünk, ahol az üzleti élet és a nonprofit szektor szereplői, döntéshozók és véleményvezérek a gazdasági értékteremtés és a fenntarthatóság szempontjait szem előtt tartva teremtik meg az előremutató társadalmi és környezeti változások feltételeit.

További információ:

 • Molnár Klára, igazgató, szakmai vezető, Effekteam, klara.molnar@effekteam.hu, 06-30-210-3171
 • Szücs-Winkler Róbert, ügyvezető és alapító, denxpert, kapcsolatfelvételre és előzetes konzultációra ide kattintva van lehetőség.

Gyakran ismételt kérdések:

A személyes formában megvalósuló tematikus napok a programban meghirdetett témák (CSRD és ESG szabályozás, hazai és nemzetközi jogi környezet, kettős lényegesség, piaci benchmarkok, ESRS adatpontok, adatgyűjtés) megismerését, elmélyítését és gyakorlati hasznosítását segítik elő. Szakértőink részletes áttekintést nyújtanak az egyes témakörökről, ismertetik a kapcsolódó jogi kereteket és felvázolják a megvalósítási lehetőségeket, felkészítve a résztvevőket arra, hogy a tematikus napok között el tudják végezni a „házi feladatot” a mentorok támogatásával.

Minden szakmai tartalom, melyet a szakértők a tematikus napokon használnak, elérhető lesz a résztvevők számára, így az elhangzottakat utólag is vissza tudják idézni. Ez segítséget nyújt az ismeretek további elmélyítése és a „házi feladat” kidolgozása során egyaránt.

A résztvevőket mentorok támogatják abban, hogy a program során szerzett ismeretek gyakorlatba való átültetése sikeresen megvalósulhasson a cégeken belül. Sokak számára ismerős az érzés, amikor egy tanfolyamról hazafelé tartva fogalmazódik meg a kérdés, hogy „ezt akkor hogyan is lehet nálunk megcsinálni?”, vagy egy kollégával folytatott beszélgetés során merül fel, hogy „ezt nálunk így nem lehet, mert…”. Ezeket az elakadásokat tudják feloldani a mentorok. Ők azok, akik végigkísérik és támogatják a résztvevőket a program teljes időtartama alatt, és ha szükséges, akkor akár a szakértőket is bevonva segítenek megtalálni a megfelelő megoldásokat a felmerülő kérdésekre, problémákra. A mentorok jelentik a biztosítékot arra, hogy az elmélet és a gyakorlat találkozhasson. A műhely résztvevői ugyanis saját cégeiken belül végzik el a szükséges elemzéseket és építik fel a megfelelő folyamatokat, mely munka során sokféle kérdés adódhat. Ezek megválaszolásához adják meg a mentorok a kellő támogatást.

A CSRD műhely egyik partnere a denxpert, a hazai piac vezető ESG szoftver megoldása. A denxpert kettős lényegességi eszköze segíti majd a résztvevőket egy auditálható és dokumentált kettős lényegességi elemzés elvégzésében. Ezen felül itt lesznek felépítve az ESRS adatpontok is, amelyekkel a cégek – a jogszabályi elvárásoknak megfelelően – ki tudják dolgozni saját adatgyűjtési folyamatukat, a mentorok közreműködésével. A denxpert szoftverét egészen az év végéig használhatják a résztvevők, így a teljes adatgyűjtést végigvihetik a műhely időtartama után. Természetesen, arra is van lehetőség, hogy a vállalatok a saját digitális megoldásaikat használják, és abban vezessék tovább a projektet, de ez esetben sajnos nem tudunk mentori támogatást nyújtani a technikai megvalósításhoz.

Az ESG egy gyorsan fejlődő és változó terület, ahol a gyakorlati tapasztalatok még többnyire hiányoznak. A szakmai network tájékozódási pontot kínál és lehetőséget nyújt az eszmecserére. Ez egy olyan közösség, melynek tagjai akár hasonló iparági szereplőkkel is kapcsolatba léphetnek, együtt tanulhatnak, fejlődhetnek.