fbpx

Microsoft – Civil Tech Hub: Távmunka hatékonyan? Nem lehetetlen!

Microsoft – Civil Tech Hub: Távmunka hatékonyan? Nem lehetetlen!

A civil szektorban óriási az igény az újfajta munkaszervezési technikák megismerésére, a Microsoft és a NIOK pedig küldetésének érzi, hogy a vállalati környezetben felhalmozott tudás átadásával eredményesebbé tegye a járvány miatt nehezített körülmények között dolgozó civilek munkáját. A jelenlegi helyzetre reflektálva, a távmunka lehetőségeinek áttekintésével, a tapasztalatok megosztásával folytatódik a Civil Tech Hub.

A Microsoft Magyarország és a NIOK Alapítvány közös workshop-sorozata, a Civil Tech Hub 2019-ben indult, kifejezetten civil szervezetek részére, digitalizációjuk és hatékonyságnövelésük érdekében. A műhelybeszélgetésekre épülő webinárium kulcsfogalma a segítségnyújtás, általános célkitűzése a civileket leginkább foglalkoztató technológiai megoldások átadása. A kezdeményezés indulása óta a résztvevők megismerkedtek a felhőszolgáltatások működésével és azok rugalmasságával, az Office 365 mesterfogásaival, az idén tervbe vett három workshop pedig a távmunkamegoldásokra fókuszál.

A távmunkára történő átállás nem egyszerűen annyit jelent, hogy otthonról dolgozunk. A kommunikáció, a csoportmunka, a feladatkiosztás és -ellenőrzés megszervezése, a hatékony munkavégzés feltételeinek megteremtése olyan ismereteket és készségeket feltételez, amelyeket igazán alaposan csak a gyakorlatban lehet elsajátítani. A távmunkára való átállást integrálni kell a személyes jelentétre szocializálódott szervezetek életébe. Megváltozik az egyes munkafolyamatokat végző csapatok összetétele és lokalizációja, az eredményesség mérése, a számon kérhetőség formája, a problémamegoldás és a konfliktuskezelés mikéntje.

A szakemberek szerint a legfontosabb annak tudatosítása, hogy a karanténviszonyok között a sokszor kikerülhetetlenül felgyorsuló digitalizáció nemcsak új eszközök beszerzését jelenti, hanem egyfajta kultúraváltást, megváltozó jogi környezetet, újfajta szemléletek és attitűdök meghonosítását is. Lényeges szempont (a civil világban különösen), hogy az átalakulás középpontjában munkatársi, emberi viszonyok állnak: első számú vezetői feladat ilyenkor az empátia, az új helyzetből fakadó nehézségek megértése, az odafordulás és az együttműködés kinyilvánítása, illetve annak biztosítása, hogy az értő és segítő figyelem a „végekre”, a terepen dolgozókra is kiterjedjen. Meg kell dolgozni a motiváció fennmaradásáért, a kifáradás elkerüléséért, de erre is megvannak a másutt eredményesen alkalmazott, a civil szervezeti közegbe könnyen átültethető eljárások.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!