fbpx
CSRD műhely

CSRD MŰHELY

4 alkalmas CSRD felkészítő műhely – ahol közösségben, mentorok és szakértők segítségével készülhet fel a CSRD-alapú ESG jelentéstétel folyamatára

Az utóbbi években a befektetők, a munkatársak, az ügyfelek, az üzleti partnerek és a hatóságok részéről is egyre nagyobb nyomás nehezedik a vállalatokra, hogy működésük során tartsák szem előtt a fenntarthatóságot, a természeti környezet megóvását és a közösségek jóllétét. A tavalyi év különösen sok új kihívást hozott a cégek számára, hiszen hatályba lépett az EU vállalati fenntarthatósági jelentési irányelve (CSRD), elfogadták a fenntarthatósági jelentési szabványokat (ESRS) és idén januárban megjelent a hazai ESG-törvény is.

Annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjuk támogatni a vállalatokat a követelmények teljesítésében, 2024 folyamán az eddiginél is nagyobb figyelmet kell szentelünk az ESG témájának, amelyhez CSRD felkészítő műhelyünk nyújt teljeskörű segítséget.

Mit foglal magába a műhely?

Az Effekteam és a denxpert által szervezett 4 alkalmas CSRD felkészítő műhely sokkal több, mint egy képzés vagy tanácsadói támogatás, mert a 6 hetes időszak alatt a résztvevők konkrétan megtanulják és be is vezetik a CSRD alapú ESG jelentés struktúrát a vállalatuknál, melynek során:

 • szakértők és mentorok vezetik végig a résztvevőket
 • lépésről-lépésre a CSRD-alapú ESG jelentéstétel folyamatán, melyhez
 • digitális megoldásként hatékony és felhasználóbarát adatgyűjtő szoftvert is rendelkezésre bocsátunk.

A műhely

 • mind az elméleti tudás, mind a gyakorlati tapasztalat megszerzésére,
 • nemcsak az önálló projektmunkára, hanem a közös tanulásra és tapasztalatcserére is hangsúlyt fektet,
 • nemzetközi benchmarkok ismertetésével.

Kiknek ajánljuk?

A műhelyt azon vállalatoknak ajánljuk, akik számára a következő években időszerű lesz a CSRD-alapú ESG-fenntarthatósági jelentéstétel teljesítése, melyhez ki akarnak építeni egy rendszert, de nincs meg a belső tudásuk a megvalósításhoz.

Mit kapnak a résztvevők a műhely során?

A műhely végére a résztvevők képessé válnak a CSRD-alapú ESG jelentéskészítés folyamatának részletes és gyakorlati megértésére, ennek részeként saját cégükön belül

 • elkészítik a kettős lényegességi (double materiality) elemzés alapját, miközben a denxpert digitális megoldása támogatja ezt a folyamatot;
 • meghatározzák az ESRS adatpontokat;
 • átlátják az adatgyűjtés folyamatát, valamint;
 • az adatok gyűjtését, rendszerezését;
 • és a jelentéstételhez való előkészítését.

Azaz, a műhely végére a résztvevők a vállalatukra szabott kész tudással és rendszerrel fognak rendelkezni, tudni fogják, hogy miről, mit, mikor és hogyan kell jelenteniük, így a műhely után már csak az adatgyűjtést és a jelentéstételt kell megvalósítaniuk.

Emellett a műhely résztvevői egy támogató szakmai közösség tagjaivá válnak, ahol tapasztalatokat oszthatnak meg és inspirálódhatnak más vállalatok gyakorlatából. Ez a közösségi megközelítés lehetővé teszi számukra, hogy mélyebben megértsék a CSRD direktíva jelentőségét és alkalmazását, valamint ösztönzi őket a folyamatos fejlődésre és tanulásra.

Mi lesz a tematika?

Az első alkalom során – az ismerkedés mellett –elkezdjük a bevezetést a vállalatok életének jelenlegi legégetőbb témájába: a CSRD és ESG szabályozások világába. Szücs-Winkler Róbert, mint az ESG és EHS területének elismert szakértője, betekintést ad ezen szabályozások vállalati szintű fontosságába. Dr. Molnár Klára és Dr. Udvari Jesszika átfogó perspektívát nyújtanak a hazai és nemzetközi jogi környezetről: többek között segítenek átlátni azt, hogy az EU fenntartható növekedés finanszírozása és annak szabályozása– pl. CSRD, Taxonómia, CSDDD, magyar ESG-törvény – kapcsán jelenleg milyen kötelezettségei vannak a vállalatoknak és mi várható még idehaza, illetve mindez milyen célt szolgál. Ezeknek az összefüggéseknek a megértését támogatja a Pénzügyminisztérium részéről felkért előadó is. A jogi kontextus felvázolásán túl szó lesz arról, hogy mit jelent az ESG-kompatibilitás, az ESG-szemlélet alkalmazása, a CSRD-alapú jelentés hol foglal helyet egy vállalat fenntarthatósággal kapcsolatos gondolkodásában, működésében. Ezen felül Csonka Anna egy nemzetközi vállalaton keresztül mutatja be a fenntarthatósági jelentéstétel bevezetésének lehetőségeit és kihívásait, továbbá beszél a befektetői perspektíváról is, hangsúlyozva a CSRD előnyeit, hasznosságát.

Ebben a modulban mélyebben elemezzük a kettős lényegesség fogalmát. Az elméleti áttekintés után a résztvevők – szakértői támogatás mellett – kidolgozzák vállalatuk számára a kettős lényegesség keretrendszerét, és felkészülnek a stakeholderek bevonására.

A következő három hét során a résztvevők – a szervezők részéről biztosított mentorok segítségével – megvalósítják a stakeholder-bevonást a denxpert kettős lényegességi digitális rendszerének felhasználásával.

Ezen az alkalmon a résztvevők megosztják az eddigi elvégzett kettős lényegességi vizsgálat eredményeit, a kihívásokat és a tapasztalatokat. Ezt követően piaci benchmarkokat (jelentéstételi jógyakorlatok, ESG rating, materiality benchmarkok) vizsgálunk meg közösen, melyek segítenek a már meglévő elemzések finomításában. A modul második részében az ESRS adatpontok és a kettős lényegesség összefüggéseit elemezzük. A következő két hétben a résztvevők – mentorok segítségével – elvégzik a kettős lényegességi elemzés pontosítását, valamint kiválasztják az ESRS adatpontok első halmazát.

A negyedik modulban az ESRS adatpontok kerülnek a középpontba. Szakértőink bemutatják a legfontosabb adatpontokat, illetve útmutatást adnak a gyűjtési folyamat elindításához és annak finomításához. Csiszkó Csaba a környezetvédelmi adatpontokról fog beszélni, Fertetics Mandy pedig a társadalmi és vállalatirányítási kérdésekről. A negyedik alkalmat követően a mentorok további két hétig állnak a résztvevők rendelkezésére a gyűjtési folyamat véglegesítéséhez, majd minden vállalat elindíthatja a saját adatgyűjtési folyamatát a denxpert online rendszerében.

Miben más a CSRD-ESG műhely, mint egy képzés vagy tanácsadás?
 
A CSRD-ESG műhely merőben eltér mind a CSRD-ESG tanácsadástól, mind az ilyen témájú képzéstől. Míg a tanácsadás bepillantást nyújt a területre, a képzés pedig tudásanyagot közvetít, a műhely – ezeken túlmutatva – személyre szabott mentorálást, gyakorlati feladatokat és együttműködésre épülő tanulási lehetőséget biztosít. Ez a felkészítési forma nem csupán az elméleti fogalmak megértését teszi lehetővé, hanem segít személyre szabott útvonalat kialakítani az ESG kiválóság és a CSRD megfelelés felé, mindezt szakértői iránymutatással és szakmai összehasonlításokkal támogatva.
 
Ide kattintva a táblázat bemutatja – a főbb szempontok mentén – a műhely, a tanácsadás és a képzés közötti különbségeket.

A tematikus napok között minden résztvevő számára mentort biztosítunk, aki segíti a cégeket abban, hogy a bevezetési lépések megvalósításához konkrét kérdéseikre szakértői válaszokat kapjanak és egyéni fejlődési és bevezetési utakat alakíthassanak ki a műhely időtartama során.

 

A műhely szakértői:

Tapasztalt biztonsági és fenntarthatósági szakértő, aki világszerte projektek és rendszerek implementálásával is foglalkozott. Globális biztonsági, környezetvédelmi és fenntarthatósági feladatokat vezetett, és különböző iparágaknak nyújtott tanácsadást fenntarthatósági témában. Számos belső és külső elismerésben részesült, és többször is szerepelt globális rendezvények előadójaként. A műhelyen az ESRS E1-5 indikátorokban rejlő kihívásokról, carbon footprint kalkulációról fog áttekintőt adni, arról, hogy az ezekhez szükséges adatokat, hogyan lehet hatékonyan gyűjteni és riportálni.

Több mint 5 éves tapasztalattal a pénzügyi és ESG-jelentések szakértője. Jelenlegi munkájából adódóan folyamatosan nyomon követi az ESG-jelentési keretrendszerek és szabványok fejlődését, és ismeri a fenntarthatóság legújabb trendjeit. A műhelyen egy CSRD gyakorlati áttekintőt ad egy nemzetközi cég implementációs tapasztalata alapján.

Jelenleg a Budapesti Gazdasági Egyetem Fenntarthatósági és Esélyegyenlőségi irodájának vezetőjeként felel az egyetem fenntartható működéséért. Korábban üzleti és akadémiai területen dolgozott, kiemelt területei a fenntarthatósági és klímavédelmi stratégiák kidolgozása.

Egyetemi tanulmányai során politológiából, valamint jogász szakon szerzett diplomát. Posztgraduális tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen – európai jogi szakjogász –, majd az ELTE-n – környezetvédelmi szakjogász – végezte. Udvari Jesszikához, a budlegal partneréhez és ügyvédjéhez hasonlóan a műhelyen a CSRD jelentéstételre vonatkozó jogi kereteket fogja ismertetni.

Már 20 éve nyújt jogi tanácsadást és képviseleti szolgáltatásokat. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik az üzleti jog terén, különös figyelmet fordítva a munkajogra, adatvédelemre és whistleblowing ügyekre. A műhelyen a résztvevők Jesszika segítségével részletes áttekintést kaphatnak a hazai és nemzetközi jogi szabályozásról, valamint annak értelmezéséről, különös tekintettel a CSRD jelentéstételre vonatkozó jogi keretekre és követelményekre.

Különböző szerepkörökben és területeken szerzett tapasztalatot; oktatóként, kutatóként és tanácsadóként, valamint a nem kormányzati szervezetek és a vállalati szektor területén is dolgozott. A műhelyen az ESRS társadalmi és üzleti etika sztenderdeket fogja ismertetni.

Már több mint 13 éves tapasztalattal rendelkezik a fenntarthatóság, az ESG, valamint az EHS területén. A műhely során segítséget nyújt majd a résztvevőknek a környezeti és társadalmi hatások kezelésében, a szabályozásoknak való megfelelésben és a teljesítményük javításában az adatvezérelt meglátások és a legjobb gyakorlatok segítségével.

továbbá meghívást kapnak előadóként a szabályozó intézmények, hatóságok (az SZTFH, az MGFÜ a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a Pénzügyminisztérium) képviselői.

Mikor és hol kerül megszervezésre a műhely?

Az egymásra épülő alkalmakat az alábbi időpontokra szervezzük:

 • 04.25., (8 óra) 9.00-17.00
 • 04.30., (8 óra) 9.00-17.00
 • 05.21., (8 óra) 9.00-17.00
 • 06.05., (8 óra) 9.00-17.00

Ezenfelül a műhely időtartama alatt folyamatos mentorálást biztosítunk.

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem, 1087 Budapest, Berzsenyi utca 6.

Mennyi a részvételi díj?

1.990.000 Ft + áfa, amennyiben a vállalattól 2 fő regisztrál, úgy 2 fő részére összesen 2.290.000 Ft + áfa

Kedvezmények denxpert ügyfelek vagy Effekteam tagok számára:

1.190.000 Ft + áfa, amennyiben a vállalattól 2 fő regisztrál, úgy 2 fő részére összesen 1.490.000 Ft + áfa

Mit tartalmaz a műhelyen való részvétel díja?

 • 4 alkalmon való személyes részvétel;
 • szakmai anyagok;
 • folyamatos mentorálás;
 • szakértői segítségnyújtás;
 • szakmai network;
 • ESG szoftver licenszdíja év végéig;
 • igény esetén 12 hónapra szóló Effekteam tagsági csomag;
 • catering.

 

Hol lehet regisztrálni?

Regisztrálni az alábbi gombra kattintva van lehetőség.

A workshop minimum 10 cég regisztrációjával indul, maximálisan 20 cég képviselőjének tudjuk biztosítani a részvételt.

Kik a szervezők?

Effekteam: A felelős közösségi magatartás nagyköveteként tenni akaró és aktívan cselekvő közösséget építünk, ahol az üzleti élet és a nonprofit szektor szereplői, döntéshozók és véleményvezérek a gazdasági értékteremtés és a fenntarthatóság szempontjait szem előtt tartva teremtik meg az előremutató társadalmi és környezeti változások feltételeit.

denxpert: A budapesti székhelyű vállalat a fenntarthatóság adatalapú megközelítésének hírnöke. Magyarország vezető EHS és ESG szoftver megoldása, amely több mint 18 éves tapasztalattal rendelkezik, és globális tanácsadói hálózatán keresztül digitális támogatást nyújt több mint 500 vállalatnak világszerte. Magyarországon a fenntarthatóság, a hulladékkezelés, EHS jogi megfelelőség, környezeti jelentéstétel, munkavédelem és vegyi anyagok kezelése terén piacvezető.

További információ:

 • Molnár Klára, igazgató, szakmai vezető, Effekteam, klara.molnar@effekteam.hu, 06-30-210-3171
 • Szücs-Winkler Róbert, ügyvezető és alapító, denxpert, kapcsolatfelvételre és előzetes konzultációra ide kattintva van lehetőség.

Gyakran ismételt kérdések:

A személyes formában megvalósuló tematikus napok a programban meghirdetett témák (CSRD és ESG szabályozás, hazai és nemzetközi jogi környezet, kettős lényegesség, piaci benchmarkok, ESRS adatpontok, adatgyűjtés) megismerését, elmélyítését és gyakorlati hasznosítását segítik elő. Szakértőink részletes áttekintést nyújtanak az egyes témakörökről, ismertetik a kapcsolódó jogi kereteket és felvázolják a megvalósítási lehetőségeket, felkészítve a résztvevőket arra, hogy a tematikus napok között el tudják végezni a „házi feladatot” a mentorok támogatásával.

Minden szakmai tartalom, melyet a szakértők a tematikus napokon használnak, elérhető lesz a résztvevők számára, így az elhangzottakat utólag is vissza tudják idézni. Ez segítséget nyújt az ismeretek további elmélyítése és a „házi feladat” kidolgozása során egyaránt.

A résztvevőket mentorok támogatják abban, hogy a program során szerzett ismeretek gyakorlatba való átültetése sikeresen megvalósulhasson a cégeken belül. Sokak számára ismerős az érzés, amikor egy tanfolyamról hazafelé tartva fogalmazódik meg a kérdés, hogy „ezt akkor hogyan is lehet nálunk megcsinálni?”, vagy egy kollégával folytatott beszélgetés során merül fel, hogy „ezt nálunk így nem lehet, mert…”. Ezeket az elakadásokat tudják feloldani a mentorok. Ők azok, akik végigkísérik és támogatják a résztvevőket a program teljes időtartama alatt, és ha szükséges, akkor akár a szakértőket is bevonva segítenek megtalálni a megfelelő megoldásokat a felmerülő kérdésekre, problémákra. A mentorok jelentik a biztosítékot arra, hogy az elmélet és a gyakorlat találkozhasson. A műhely résztvevői ugyanis saját cégeiken belül végzik el a szükséges elemzéseket és építik fel a megfelelő folyamatokat, mely munka során sokféle kérdés adódhat. Ezek megválaszolásához adják meg a mentorok a kellő támogatást.

A CSRD műhely egyik partnere a denxpert, a hazai piac vezető ESG szoftver megoldása. A denxpert kettős lényegességi eszköze segíti majd a résztvevőket egy auditálható és dokumentált kettős lényegességi elemzés elvégzésében. Ezen felül itt lesznek felépítve az ESRS adatpontok is, amelyekkel a cégek – a jogszabályi elvárásoknak megfelelően – ki tudják dolgozni saját adatgyűjtési folyamatukat, a mentorok közreműködésével. A denxpert szoftverét egészen az év végéig használhatják a résztvevők, így a teljes adatgyűjtést végigvihetik a műhely időtartama után. Természetesen, arra is van lehetőség, hogy a vállalatok a saját digitális megoldásaikat használják, és abban vezessék tovább a projektet, de ez esetben sajnos nem tudunk mentori támogatást nyújtani a technikai megvalósításhoz.

Az ESG egy gyorsan fejlődő és változó terület, ahol a gyakorlati tapasztalatok még többnyire hiányoznak. A szakmai network tájékozódási pontot kínál és lehetőséget nyújt az eszmecserére. Ez egy olyan közösség, melynek tagjai akár hasonló iparági szereplőkkel is kapcsolatba léphetnek, együtt tanulhatnak, fejlődhetnek.