fbpx

Üzleti titok / know-how – szakmai anyag klauzula

Üzleti titok / know-how – szakmai anyag klauzula

A jelen pályázati szakmai anyaggal (a továbbiakban „szakmai anyag”) kapcsolatban az Effekteam Egyesület (a továbbiakban „Effekteam”) kijelenti, hogy az abban feltüntetett bármely dokumentum, információ, adat, tény, tájékoztatás, illetve az ezekből készült bármilyen szöveges-, képi-, vagy egyéb összeállítás, szakmai anyag, dokumentáció a tevékenységéhez kapcsolódó üzleti titoknak minősül, amely titokban tartásához fokozott érdeke fűződik.

Az Effekteam kijelenti, továbbá, hogy a jogilag védett ismeretének (know-how) minősül az üzleti titkának felhasználásával kialakított, a jelen szakmai anyaggal összefüggésben megismerhető valamennyi szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása, összessége, vagy azok egyes részletei (az itt meghatározott üzleti titok és jogilag védett ismeret (know-how) a továbbiakban együttesen „üzleti titok”).

A jelen szakmai anyag megismerője köteles arra, hogy szakmai anyagban meghatározott üzleti titkot, valamint Effekteam-re, illetve a tevékenységére, munkatársaira, üzleti partnereire, szakmai anyagaira, szakmai összeállításaira vonatkozó valamennyi információt, üzleti titkot szigorúan titkosan kezeljen, azokat megőrizze, illetve ezen túlmenően nem közöl illetéktelen személyekkel, illetve a szakmai anyag keretein túl sem részben sem egészben nem szerez meg, nem hasznosít, nem fed fel, nem használ fel olyan üzleti titkot, amely jelen szakmai anyaggal összefüggésben jutott tudomására. A jelen szakmai anyag megismerőjének titoktartási kötelezettsége kiterjed az Effekteam szervezeti felépítésére, munkaszervezésére, illetve valamennyi az Effekteam működésével kapcsolatos információra, tényre, adatra, körülményre.

A jelen szakmai anyagban meghatározott üzleti titkot képező információkat a szakmai anyag megismerője időbeli- és területi korlátozás nélkül köteles szigorúan titokban tartani és nem jogosult harmadik személynek tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, használni, közölni, vagy bármely módon az Effekteam érdekei ellen felhasználni.

A szakmai anyag megismerője tudomásul veszi, hogy a fenti titoktartási kötelezettség megtartásához az Effekteam-nek különösen lényeges érdeke fűződik, amellyel összefüggésben az Effekteam az üzleti titka megtartása érdekében minden tőle elvárhatót megtesz.

Amennyiben a szakmai anyag megismerője a titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy teljes körű felelősséggel tartozik az Üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. tv. szerint.

A szakmai anyag megismerője tudomásul veszi, hogy az Effekteam nem járul hozzá, hogy bármilyen elkészült végleges- vagy munkaanyag, vagy annak bármely részlete részben vagy egészben nyilvánosan, vagy illetéktelen személyek számára elérhető legyen.

A szakmai anyag megismerője a jelen szakmai anyag eredményeképpen létrejövő szellemi terméket csak és kizárólag a szakmai anyag keretei között, annak céljaival összefüggésben használhat fel.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!