fbpx

„Törekvéseink középpontjában a társadalmi felelősségvállalás, a környezetvédelmi elköteleződés és a felmerülő kockázatok mérséklése áll”

„Törekvéseink középpontjában a társadalmi felelősségvállalás, a környezetvédelmi elköteleződés és a felmerülő kockázatok mérséklése áll”

A Fővárosi Vízművek az idei évben kezdte meg szakmai együttműködését az Effekteammel, és csatlakozása óta aktívan részt vesz az egyesület tagjai számára szervezett tudásmegosztó eseményeken, tapasztalatcseréken. Brandstätter Gábor fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgatóval arról beszélgettünk, hogy a társaság mi mindent – egyedi szemléletmódot, hatékony megoldásokat és jógyakorlatokat – hoz magával a környezeti és társadalmi fenntarthatóság kapcsán, illetve mire számít az egyesület szakmai közösségén belül.

Hogyan látják a Fővárosi Vízművek szerepét és felelősségét a természet megóvása, a környezeti fenntarthatóság megteremtése terén?

Társaságunk Budapesten és a város agglomerációjában 12 településen több mint 2 millió ember számára nyújt ivóvíz-szolgáltatást, ivóvízátadást, szennyvíz-elvezetést és -tisztítást. „Termékünk”, az ivóvíz forrása a természet, és felhasználást követően, megtisztítva oda is juttatjuk vissza. Így nemcsak szoros kapcsolatban állunk a környezetünkkel, de egyúttal talán mindenkinél jobban rá is vagyunk utalva. Nem véletlen, hogy az ország egyik legnagyobb víziközmű szolgáltatójaként és felelős vállalatként már évtizedekkel ezelőtt elköteleztük magunkat a környezet- és vízbázisvédelem, a fenntarthatóság és a klímavédelem mellett. Integrált irányítási politikánkban is megfogalmazott célunk, hogy társaságunk „hatékony üzleti gazdálkodással, fenntartható fejlődéssel, minőségirányítási, ivóvízbiztonsági, környezet- és klímatudatos, energiahatékony szemléletével, valamint biztonságos munkavégzéssel – fenntartsa kiemelkedő hazai és nemzetközi víziközmű-szolgáltató pozícióját, és kivívja érdekelt partnerei elismerését”. Mindennapi munkánk és üzletfejlesztési törekvéseink középpontjában a társadalmi felelősségvállalás, a környezetvédelmi elköteleződés és a felmerülő kockázatok mérséklése áll, a kettős lényegesség elvének érvényesítésével.

Milyen formában jelenik meg a környezettudatos szemléletmód a társaság mindennapi működésében?

Tevékenységünk minden szegmensében tetten érhető a környezettudatos megoldásokra való törekvés. Alkalmazott ivóvíz-kezelési technológiánk nem terheli túl a környezetet, a szükséges és biztonságos minimum elvét követve gondoskodunk az egészséges ivóvízről. Szennyvíztisztító telepeink a városi életforma mellett keletkező kommunális szennyvíz kezelésével járulnak hozzá a környezetterhelés csökkentéséhez. A társaságunk által üzemeltetett, Közép-Európa legjelentősebb és egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházásának eredményeként megépült Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep Európa egyik legkorszerűbb és Közép Európa legnagyobb szennyvíztisztító létesítménye, melynek köszönhetően ma már a Budapesten keletkező szennyvíz 95%-a tisztítottan kerül vissza a természetbe. Legfőbb energiagazdálkodási célunk a hatékonyság folyamatos növelése és a megújuló energiák egyre nagyobb arányban történő felhasználása. E fejlesztések révén ma már jelentős mennyiségű villamos energiát állítunk elő 25 napelemparkkal és egy kisebb vízerőművel, villamos- és hőenergiát biogáz motorokkal, hőenergiát biogáz fűtésű kazánokkal, továbbá több létesítményünk hőszükségletét napkollektorokkal, hőcserélőkkel biztosítjuk. 2023-ban a felhasznált villamos energia több mint 23%-át, a hőenergia 84%-át fenntartható forrásokból magunk termeltük meg, az összesen felhasznált energia 33%-a származott megújuló energiaforrásból. Ökológiai lábnyomunkat a rendelkezésre álló energiaforrások takarékosabb használatával is igyekszünk csökkenteni. Mérnökeink már működő prototípussal is rendelkező, hazánkban egyedülállónak számító, az ivóvíz fölös hőkapacitását hasznosító hőszivattyús rendszert dolgoztak ki, amely saját magunk és mások általi hasznosítása is jövőbe mutató, fenntartható és költséghatékony megoldás, így üzemi épületek, irodaházak fűtésére, hűtésére is hasznosítható. A logisztika terén a fosszilisenergia-felhasználás háttérbe szorítása irányában tett lépéseink említésre méltók: tehergépjárműveink közül 19, személyszállító járműveink közül 3 elektromos, évente 16 000 liter üzemanyagot takarítunk meg, WATER 4.0 elnevezésű digitalizációs stratégiánk részeként üzleti folyamataink túlnyomó része ma már digitálisan, papírmentesen zajlik. A weboldal-fejlesztés és okos alkalmazások révén fogyasztóink az ügyfélszolgálati ügyek mintegy 60%-át az online térben intézik. A hálózat-karbantartási és -javítási munkák tervezését és adminisztrációját már teljes mértékben digitalizáltuk. Integráltan működik a 4 főbb elektronikus vállalati és munkairányítási rendszer (SAP, SCADA, GIS, MIRTUSZ), továbbá 29 folyamatot robotizáltunk, de a HR-nyilvántartások és folyamatok is papírmentesen zajlanak.

Tevékenységeink sokrétűsége, a természeti környezettel való intenzív kapcsolat számos kockázat feltárását és kezelését, mérséklését teszi szükségessé. 2006 óta ISO 14001:2015 szabvány szerint tanúsított környezetközpontú irányítási rendszer követelményeinek megfelelően üzemeltetünk mintegy 170 telephelyet, mely a víztermelési, vízkezelési, víztárolási, vízelosztási, valamint a szennyvízkezelési és az ezeket támogató tevékenységekre is kiterjed. Társaságunk elkötelezte magát az ISO 9001, az ISO 22000 és ISO 50001 szabvány követelményeinek megfelelő integrált irányítási rendszer fenntartása és folyamatos fejlesztése mellett is.

Milyen szerepet tölt be a társadalmi felelősségvállalás a Fővárosi Vízművek életében, melyek a fő prioritások és milyen fontosabb projektek valósultak már meg ezen a téren?

Társaságunk számára egyaránt fontos a fogyasztóinkkal, a társadalommal folytatott párbeszéd és a munkavállalóinkkal szembeni etikus magatartás. Mivel munkánk jelentős része a háttérben láthatatlanul zajlik, nagy hangsúlyt helyezünk úgynevezett nyílt napjainkra, amikor nemcsak megnyitjuk egy-egy létesítményünk kapuját, hanem szakembereink bemutatók, vezetett előadások keretében a vízszolgáltatás hátterébe is betekintést nyújtanak évente közel 10 ezer érdeklődő látogatónak. A nagyközönség mellett a jelen és a jövő szakemberei számára – szervezett keretek között – rendszeresen biztosítunk belépési lehetőséget telephelyeinkre, melynek során prezentációkon, előadásokon keresztül ismerkedhetnek az alkalmazott technológiákkal, módszerekkel. Ez egyúttal a szakember-utánpótlás egyik lehetősége is a felsőoktatásban tanulók körében. De már az általános és a középiskolás korosztályban megkezdjük a tájékoztató, felvilágosító munkát. Edukációs programjainkkal a víz értékére, a környezet- és a vízbázisok védelmének fontosságára, a vízszolgáltatás mögött rejlő hatalmas munkára, a helyes csatornahasználatra igyekszünk felhívni a figyelmet – a legkisebbektől kezdve egészen a nyugdíjas korosztályig. Munkatársaink szívesen tartanak iskolai vagy intézményi előadásokat, ezt is szakmai munkájuk egy fontos részének tekintik. Kiemelt figyelmet fordítunk a vízbázisaink területén – a Szentendrei-szigeten és a Csepel-szigeten – élőkkel való intenzív párbeszédre, ismeretterjesztésre. Társaságunk tagja a Magyar Víziközmű Szövetségnek és a Magyar Hidrológiai Társaságnak, és e két szervezet konferenciáin, ülésein is rendszeres előadók szakembereink, illetve közülük többen főiskolai, egyetemi óraadókként is tevékenykednek, elősegítve ezzel jó gyakorlataink megosztását a szakmai körökben.

Társaságunk nagy hangsúlyt fektet munkavállalóink és családjaik jólétére, egészségvédelmére, a munka-magánélet egyensúlyának biztosítására, és nem utolsó sorban a képzésekre, az utánpótlás biztosítására. Egyik legsikeresebb alternatív foglalkoztatási formánk az otthoni munkavégzés támogatása. 2023-ban 1 407 munkatársunkból 635 fő dolgozott részben vagy egészben távmunkában. Rugalmas munkaidővel, részmunkaidős foglalkoztatással, a már említett távmunkával és szükség esetén rendkívüli szabadsággal is támogatjuk a családok mindennapjainak könnyebb szervezését. Felelős munkáltatóként munkavállalóinkat az alapbéren felül juttatásokkal is motiváljuk. Vállalati kultúránk része a munka-magánélet egyensúlyának biztosítása. Mindennek köszönhetően 2023-ban sikeresen pályáztunk a Családbarát Munkahely címre. Üdülőinket nemcsak pihenési célra használják munkatársaink, hanem tréningek és oktatások helyszínéül is szolgálnak, melyeket belső tréneri csapatunk közreműködésével szervezünk. A munkatársak megtartása és fejlesztése mellett az utánpótlás biztosítása szempontjából kiemelkedő fontosságú a 2018. szeptembertől bevezetett „Vízválasztó” gyakornoki program. Ennek keretében utolsó éves hallgatókat várunk a felsőoktatási intézményekből a meghirdetett 12 hónapos gyakornoki munkákra. Évtizedek óta hűségjutalom formájában ismerjük el azokat a munkatársainkat, akik 10-15-20 vagy akár 30-35-40 éve is a vízműves család részei, ahová számos vízműves dinasztia tagjai már generációk óta tartoznak.

Milyen várakozásokkal csatlakoztak nemrég az Effekteam szakmai közösségéhez?

Várakozásaink és az eddigi tapasztalataink szerint sok segítséget kaphatunk az egyesülettől ahhoz, hogy meg tudjunk felelni az ESG törvényben előírt feladatainknak, kötelezettségeinknek. Meggyőződésünk, hogy a workshopok, munkacsoport-értekezletek és hírlevelek hasznosak lesznek számunkra az ESG beszámoló és fenntarthatósági jelentés elkészítésében és sikeres auditálásában.

Hogyan tudják segíteni a társaság társadalmi felelősségvállalási és fenntarthatósági törekvéseinek megvalósítását az egyesület tagszervezeteivel kialakított együttműködések?

Számunkra a törvényben előírt kötelezettségeinknek való megfelelés mellett nem kevésbé fontos érdekelti körünk, fogyasztóink, partnereink, a tulajdonos önkormányzatok, a hitelintézetek, a nemzetközi intézmények és a szélesebb társadalom, vagy éppen a mi magunk által megfogalmazott fenntarthatósági elvárások teljesítése. Ehhez szeretnénk mind az egyesülettől, mind a tagszervezetektől a gyakorlati példák, a szakmai standardok, a jó megoldások megismerése, átvétele révén inspirációt és ötleteket kapni. Legyen szó akár etikus üzleti gyakorlatokról, mint például a tisztességes bánásmód a dolgozókkal és a beszállítókkal, akár társadalmi támogató programokról, mint például az önkénteskedés vagy helyi kezdeményezések támogatása.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!