fbpx

Pozitív változásokat hoznak a közösségek életében a Mindenki társadalma kategória projektjei

Pozitív változásokat hoznak a közösségek életében a Mindenki társadalma kategória projektjei

Egy felelős vállalat, vállalkozás számára fontos, hogy működése milyen hatást gyakorol az általa érintett szűkebb és tágabb közösségek életére. A Mindenki társadalma kategóriában azok a vállalati felelősségvállalási programok, közösségi befektetések érdemelhetik ki az Effekt 2030 díjat, amelyek tényleges pozitív változásokat eredményeznek a társadalom különböző csoportjai számára.

A piaci szereplőkkel szemben ma már általános elvárás, hogy tegyenek azokért a közösségekért, amelyekben működnek. Nem mindegy azonban, hogy a vállalatok által szervezett felelősségvállalási programok milyen valós hatást gyakorolnak az egyes társadalmi csoportok mindennapjaira. Az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díjához kapcsolódó Mindenki társadalma kategória azokat a kezdeményezéseket ismeri el és állítja követendő példaként, melyek eredményeként mérhető, kimutatható – hosszabb távon fennmaradó – pozitív változások következnek be az érintett közösségek életében. Ezek a programok az ENSZ 4-es, 5-ös, 10-es és 16-os számú fenntartható fejlődési céljaival összhangban elősegítik a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, támogatják az élethosszig tartó tanulást és a társadalmi esélyegyenlőség megteremtését. A 4. SDG mentén megvalósuló projektek célja, hogy mindenki számára – lányoknak, fiúknak, fogyatékkal élőknek és kiszolgáltatott helyzetben lévőknek –egyformán elérhetővé tegyék az inkluzív, méltányos és minőségi oktatást, a fenntartható fejlődés előmozdításához szükséges tudást és készségeket, valamint az élethosszig tartó tanulás lehetőségét. Az 5. SDG-t képviselő programok a nemek egyenlőségének megvalósítását szolgálják, a nők elleni erőszak és diszkrimináció megszüntetését sürgetik és támogatják társadalmi szerepük megerősítését. A 10. célkitűzéssel összhangban szervezett projektek az egyenlő lehetőségek biztosítását ösztönzik korra, nemre, fogyatékosságra, faji és etnikai hovatartozásra, származásra, vallásra, illetve gazdasági, vagy más helyzetre való tekintet nélkül. A 16. SDG-re épülő kezdeményezések az erőszaktól mentes, békés és befogadó társadalmak létrehozását, a mindenki számára elérhető, hatékony igazságszolgáltatás megteremtését támogatják. A Mindenki társadalma kategória díjazottja volt 2019-ben a Coca-Cola HBC Magyarország, 2020-ban és 2021-ben pedig a Vodafone Magyarország Alapítvány.

A Coca-Cola HBC Magyarország az #énjövőm projekttel érdemelte ki az Effekt 2030 díjat. A programmal a vállalat a 18-30 év közötti fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek javítását tűzte ki célul. Olyan fiatalokon igyekszik segíteni, akik nem találják az útjukat a munka világába, korábban sikertelenül próbáltak elhelyezkedni, vagy még nem tudják pontosan, mivel szeretnének foglalkozni. Ingyenes, egynapos workshopok keretében szakértő trénerek készítik fel a résztvevőket az álláskeresésre és az állásinterjúkra, de önismeretben, készségeik felismerésében és az önérvényesítésben is segítséget nyújtanak az érdeklődőknek. A program honlapján online képzések és tananyagok is elérhetőek, melyek részben átfedik, részben kiegészítik a személyes képzéseket. Az #énjövőm programmal összefüggésben a vállalat mentorprogramot is működtet, amelyhez bármely vezető munkavállaló önkéntesen csatlakozhat. A mentorok a képzéseken személyes részvétellel vagy online segítik a résztvevőket, de lehetőségük van mentoráltat is vállalni, akit közvetlenül támogatnak.

A Vodafone Magyarország Alapítvány 2020-ban a Digitális Iskola Programmal pályázott és aratott győzelmet. A kezdeményezés legfőbb célja a hátrányos helyzetű fiatalok digitális ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztése, és a magyarországi oktatás digitális átalakításának ösztönzése volt. Fókuszában a gyermekek és a tanárok digitális ismereteinek szélesítése állt. A kezdeményezés részeként több ezer IKT eszközt osztottak ki hátrányos helyzetű intézmények számára, melyek oktatási célú használatához díjmentesen havi 3 GB adatforgalmi keretet is biztosítottak. Az eszközök mind szélesebb körű felhasználási lehetőségeinek kiaknázása, az oktatás területén történő kreatív felhasználása mellett kiemelt fókuszt kapott a pedagógusok digitális kompetenciafejlesztése is. Ez utóbbihoz akkreditált e-learning képzést készítettek, illetve létrehoztak egy interaktív tudásmegosztó felületet, ahol a pedagógusok megoszthatták egymással a már kipróbált és jól bevált digitális óravázlataikat.

A Vodafone Group egy évtizede tűzte zászlajára a kapcsolati erőszak témáját, ami az egyik fő fókuszterülete lett a vállalat globális társadalmi felelősségvállalási programjának. A cég létrehozott egy munkáltatói jó gyakorlatokat összefoglaló eszköztárat – melynek része például a családon belüli erőszak –, amely globálisan is bevezetésre került a csoportnál. Ebbe a sorba illeszkedik a Bright Sky mobilalkalmazás, melynek magyar nyelvű verziójával a Vodafone Magyarország Alapítvány 2021-ben nyerte el az Effekt 2030 díjat. Az alkalmazás a kapcsolati erőszak áldozatainak, valamint az érintettek hozzátartozóinak nyújt információt és segítséget. Az applikáció bevezetésének az volt a célja, hogy egyrészt az áldozatok, másrészt a közvetlen környezetük kezébe adjanak egy olyan technológiai eszközt, amely könnyen elérhető és hasznos információkat tartalmaz a kapcsolati erőszakról, illetve azokról a segítő szervezetekről, akikhez szükség esetén fordulhatnak, ezzel lerövidítve az utat a bántalmazás felismerésétől a tényleges segítségkérésig.

Idén ismét lehet nevezni az Effekt 2030 díjra a Mindenki társadalma kategóriában. A részletes pályázati feltételek a https://effekteam.hu/effekt2030/ oldalon találhatók, a https://effekteam.hu/esettanulmanyok/ oldalon pedig elérhetők a korábbi projekteket bemutató esettanulmányok.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!