fbpx

Első körben március 20-ig pályázhattak az Ökotárs Alapítvány által meghirdetett Közös Értékeink Programra azok a civil szervezetek, akik a hazai civil társadalom erősítése érdekében vállalták, hogy munkájuk során új partnerségeket alakítanak ki, bővítik módszertani tudásukat és konkrét kampányokat is megvalósítanak. A határidőig összesen 310 pályázat érkezett, az eredmények május végére várhatók.

A Közös Értékeink pályázat az Európai Unió Citizens, Equality, Rights and Values programjának támogatásával valósul meg, melynek célja a civil társadalom erősítése által az európai értékek népszerűsítése az EU tagállamaiban. A pályázat lebonyolításában az Ökotárs Alapítvány mellett az Autonómia Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány-Magyarország és a Közösségfejlesztők Egyesülete vesz részt.

A három éven keresztül futó program első felhívásaira, melyek a „Partnerségben” és a „Fejlődésben” nevet viselték, összesen 310 pályázat érkezett. Közülük 120 darabot nyújtottak be a „Partnerségben” kategóriában. Itt nagyobb, tapasztaltabb, országos vagy regionális szinten tevékenykedő civil szervezetek pályázatait fogadták a szervezők. A pályázóknak vállalniuk kellett, hogy kisebb, vidéki szervezetekkel együtt dolgozva átadják nekik tudásukat, készségeiket, és velük közös projekteket valósítanak meg az európai alapértékek és jogok erősítése, népszerűsítése és tudatosítása érdekében. Ebben a kategóriában az elérhető maximális támogatás 60 000 euró, 12-24 hónapos projektekre.

A „Fejlődésben” kategóriában 190 darab pályázatot nyújtottak be kisebb, elsősorban a fővároson kívül működő civil szervezetek, melyek az európai értékekhez kapcsolódó tevékenységük közben saját maguk belső fejlesztésére, működésük javítására is figyelmet fordítanának. Ebben a kategóriában az elérhető maximális támogatás 20 000 euró, legfeljebb két éves projektekre.

A pályázatok fogadását követően a Közös Értékeink Programot lebonyolító szervezetek munkatársai megvizsgálják, hogy a pályázók megfelelnek-e a formai követelményeknek. Ezt követően minden pályázat két-két külső értékelő szakértőhöz kerül, akiket a lebonyolítók szintén nyílt felhívás útján kerestek és választottak ki a több mint 50 jelentkező közül. Az értékelők a pályázati felhívásban szereplő 9 szempont szerint pontozzák és szövegesen értékelik a pályázatokat, felsorolva azok erősségeit és gyengeségeit.

Az értékelők pontszámainak átlaga alapján kialakult rangsort az Ökotárs, az Autonómia és a Kártpátok Alapítvány vezetőiből, valamint egy külsős szakemberből álló bizottság bírálja el, és hozza meg a végső döntést a pályázatok támogatásáról, várhatóan május végén. Ezt követően a lebonyolítók minden pályázót egyénileg értesítenek az eredményről.

Hamarosan újabb kiírás érkezik: április elején megnyílik az akciópályázatokra való jelentkezés lehetősége. A civilek így folyamatosan pályázhatnak aktuális ügyekre és akut problémákra reagáló akciókkal, érdekérvényesítő és mozgósító tevékenységekkel a következő másfél év folyamán. Ezekre a kisebb lélegzetvételű, rövidebb kampányokra a mostani pályázók is jelentkezhetnek, amíg az összes támogatásuk el nem éri a maximálisan adható 60 000 eurót.

A programról bővebb információ itt található: https://kozosertekeink.hu/