fbpx

Növekszik a vállalati társadalmi befektetések hatásmérésének szerepe

Növekszik a vállalati társadalmi befektetések hatásmérésének szerepe

A világ több mint 200 legnagyobb vállalatát tömörítő CECP (Chief Executives for Corporate Purpose®) 2023-as Giving in Numbers™ jelentése összefoglalja azokat a trendeket, amelyek a vállalati közösségi befektetések és a munkavállalói szerepvállalás területét jellemezték az elmúlt év során. A kiadvány kiemeli, hogy a hatásmérés a vállalati társadalmi befektetések minden korábbinál fontosabb elemévé vált.

A társadalom részéről egyre növekszik az igény, hogy a vállalatok tegyenek a pozitív változások előmozdításáért mind cégen belül, mind azon kívül. Ezt az elvárást a cégek is érzékelik, ezért egyre gyakrabban jelennek meg a vállalati stratégiákban az olyan betűszavak, mint a CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás), a DEI (sokszínűség, méltányosság, befogadás) vagy az ESG (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok) – olvasható a legfrissebb Giving in Numbers™ jelentésben.

A vállalatok közösségi befektetései és a munkavállalók társadalmi szerepvállalásai az ESG-stratégia szerves részét képezik. Az „S” pillérhez kapcsolódó tevékenységek között megtalálhatók az önkéntes programok, a támogatások és a közösségi partnerségek is. Ezek hatásainak mérése alapvető fontosságú a cégek és a különböző érintetti csoportok számára egyaránt.

A kiadvány rámutat, hogy a 2022. évi közösségi befektetések összege 14%-kal elmaradt a 2020-as értéktől, ami a Covid-járvánnyal összefüggő befektetések megszűnésének tulajdonítható. A vizsgált időszakban a legtöbb vállalat csökkentette büdzséjét, ami főként a nem-pénzbeli eszközök 38%-os visszaesésének volt köszönhető. A 2022-es közösségi befektetések a vállalati bevételek százalékában kifejezve szintén elmaradtak a 2020-ban és 2021-ben mért szinttől, de az adózás előtti eredmény arányában nézve összegük 7%-kal növekedett.

A vállalatok 95%-a számolt be arról, hogy a befogadóbb munkahelyi környezet megteremtésére irányuló erőfeszítéseik részeként legalább egy munkavállalói erőforráscsoporttal (ERG) rendelkeznek. Az ERG-ken, ajándékozási programokon és önkéntes tevékenységeken kívül a cégek számos egyéb megoldást is alkalmaznak a munkavállalók bevonására: 91%-uk oktatással, képzéssel támogatja a sokszínűséget, a méltányosságot, a befogadást, az igazságosságot és más társadalmi ügyeket, 79%-uk pedig az alkalmazottakra fókuszáló fenntarthatósági intézkedéseket tesz.

A cégek jelentős része méri a közösségi befektetésekhez és az ESG-hez kapcsolódó fő teljesítménymutatókat (KPI) annak érdekében, hogy igazolni tudják társadalmi célú befektetéseik hasznosságát, illetve be tudják mutatni, hogy ezek a befektetések miként támogatják üzleti működésüket. A vállalatok csaknem fele alkalmaz ügyfél-, márka- vagy alkalmazotti mérőszámokat, s ez az arány 2018 óta lassú növekedést jelez. A 2020-as évhez képest 4 százalékponttal, 58%-ra emelkedett azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek ESG-mérőszámokat használnak negyedéves jelentéseikben. A vállalatok 83%-a említette, hogy éves jelentéseikben a befektetői szempontokat is figyelembe veszik a társadalmi KPI-ok kapcsán, ami szintén bővülést mutat a 2020-ban rögzített 79%-os arányhoz képest.

A megkérdezett vállalatok 65%-a nyilatkozta, hogy a támogatottakkal együttműködésben mérik társadalmi befektetéseik eredményeit. A jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a módszer képes a leghitelesebb képet nyújtani a közösségi befektetések valódi hatásairól, amennyiben a mérés igazi partnerségben valósul meg, és nem ró indokolatlanul nagy terhet a támogatottakra. A válaszadók 56%-a mondta azt, hogy rendelkezik – részben vagy teljesen – cégen belüli mérési erőforrásokkal, míg a külső erőforrások tekintetében 23%-uk veszi igénybe tanácsadó cégek segítségét, 25%-uk pedig külső szervezetek által kidolgozott mérési eszközöket vagy modelleket alkalmaz.

A CECP azt is megvizsgálta, hogy a munkavállalók milyen szerepet töltenek be a mérési és értékelési folyamatokban. A megkérdezett cégek több mint 30%-a válaszolta azt, hogy bizonyos mértékig minden kolléga részt vesz az értékelésben, mintegy 44% pedig arról számolt be, hogy a kijelölt munkatársak közösen gondoskodnak az eredmények kimutatásáról. A válaszadók 18%-ánál legalább egy munkatárs felel teljes mértékben a mérésért, és mindössze 5% nyilatkozta azt, hogy egyáltalán nem rendelkeznek a feladat elvégzéséhez szükséges munkavállalói erőforrással.

A jelentésből kiderül, hogy a vállalatok 50%-a 1-5 mérőszámot használ a támogatások hatásainak elemzésére, míg 10%-uk több mint húszféle adatot vesz figyelembe. Sok helyen a támogatás mértéke és célja is befolyásolja azt, hogy mennyi adatot értékelnek a hatásvizsgálat során.

Az eredeti angol nyelvű (Giving in Numbers™: 2023 Edition) kiadvány itt érhető el: https://cecp.co/wp-content/uploads/2023/10/GIN2023_FINAL.pdf

Iratkozzon fel hírlevelünkre!