fbpx

Nagyító alatt az ESG társadalmi területe

Nagyító alatt az ESG társadalmi területe

A Conference Board globális nonprofit think tank az elmúlt évben számos beszélgetést folytatott vállalati felsővezetőkkel az ESG társadalmi dimenziója kapcsán, és 26 cég esetében közelebbről is megvizsgálta a társadalmi hatásokra vonatkozó vállalati stratégia megvalósítását. Az így feltárt információk alapján készült el a „Zooming in on the ’S’ in ESG” című jelentés, amely az ESG társadalmi vetületével kapcsolatos legfontosabb megállapításokat összegzi.

A több mint 1000 tagszervezetet számláló, 60 országot felölelő, közel 110 éves Conference Board elemzésekkel, események szervezésével és vezetői hálózatok működtetésével segíti a vállalatokat, hogy jobban megértsék a jelenben zajló folyamatokat és hatékonyabban tudjanak felkészülni a jövő eseményeire. Ma már a befektetők és maguk a cégek is egyre inkább felismerik, hogy az ESG társadalmi aspektusai milyen jelentős hatást gyakorolnak a szervezetek hírnevére és pénzügyi teljesítményére, ugyanakkor az, hogy az „S” kapcsán ki milyen témákra, szempontokra fókuszál, nagymértékben összefügg az adott vállalat méretével, működési helyével és szektorális besorolásával – írja a Conference Board „Zooming in on the ’S’ in ESG” című jelentése.

  • Fontos, hogy a vállalatok egyértelmű narratívát dolgozzanak ki azokkal a releváns társadalmi kérdésekkel kapcsolatban, amelyek a leginkább hatással vannak üzleti tevékenységükre és stakeholdereikre.
  • Lényeges, hogy az „S” ne csupán egy teendőlista legyen, amely a társadalmi szempontból szükséges aktivitásokat tartalmazza, hanem a szervezeti kultúra és az üzleti tevékenység szerves részévé kell, hogy váljon.
  • Az olyan társadalmi kérdések, mint a sokféleség, az igazságosság és a befogadás, az egészség és a biztonság, a munkavállalók jólléte, az emberi jogok, az ügyfelek adatainak védelme vagy a közösségi szerepvállalás proaktív megközelítést igényelnek a szervezet minden szintjén.
  • A vállalatoknak egyaránt mérniük kell a pozitív társadalmi hatásokat és a kockázatokat. Sok cég ugyanis először csak a társadalmi lábnyomából eredő lehetséges kockázatokat veszi figyelembe, és csak később kezd el hangsúlyt fektetni a vállalati tevékenységekhez, programokhoz vagy az üzletpolitikához köthető pozitív hatások mérésére.
  • Ahhoz, hogy a társadalmi területen valódi előrelépés valósuljon meg, a vállalaton belül felsővezetői szintű elköteleződésre és támogatásra van szükség. A vezetői részvétel több erőforrást és elszámoltathatóságot eredményez, elősegíti a mérhető célokat, illetve láthatóbbá teszi a hatásokat és azok értékét a társaság számára.

A jelentés rámutat, hogy a társadalmi aspektus vállalaton belüli sikeres integrációja – függetlenül attól, hogyan van definiálva az S az adott szervezeten belül – alapvetően három fontos tényezőn alapszik: az erőforrásokon, a vállalatirányításon és az összehangolt üzleti modellen.

  • A megfelelő erőforrások – beleértve a pénzügyi befektetéseket és az elkötelezett szakembereket – elengedhetetlenül szükségesek a társadalmi célú kezdeményezések hatékony megvalósításához, a pozitív változások ösztönzéséhez olyan területeken, mint például a munkavállalói jóllét vagy a közösségi szerepvállalás.
  • Az erős vállalatirányítási struktúra biztosítja, hogy a társadalmi szempontok minden szinten beleépüljenek a döntéshozatali folyamatokba, lehetővé téve az elszámoltathatóságot, az átláthatóságot és a vállalati értékek érvényesülését.
  • Az üzleti modell társadalmi célokkal való összehangolása pedig azt biztosítja, hogy a jövedelmezőségi szempontok az etikai és társadalmi felelősségvállalással összhangban érvényesüljenek.

A jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy a vállalatoknak úgy kell integrálniuk a társadalmi szempontokat az üzleti stratégiájukba, hogy közben felülvizsgálják erőforrásaik elosztását, vállalatirányítási folyamataikat és üzleti modelljüket.

Az eredeti, angol nyelvű jelentés itt olvasható: https://www.conference-board.org/publications/zooming-in-on-the-s-in-esg

Iratkozzon fel hírlevelünkre!