fbpx

Effekt 2030 – Mindenki társadalma

Effekt 2030 – Mindenki társadalma

Meghosszabbítottuk az Effekt 2030 díj pályázati határidejét, így augusztus 7-ig várjuk a jelentkezéseket. Az Esélyteremtő üzlet, a Jövő gazdasága és a Zöld egyensúly kategóriák után ezúttal arról írunk, hogy milyen programokkal lehet pályázni a Mindenki társadalma kategóriába.

Az Effekt 2030 díj elismeri az egyes társadalmi csoportok jobblétét célzó projekteket, valamint az olyan felelős vállalati működést, amely valamilyen módon pozitívan hat arra a közösségre, amelyben a vállalat működik. Díjazza az olyan munkavállalók felé megvalósuló felelősségvállalási projekteket, amelyek pozitív változást hoztak a munkavállalói közösség életébe, és az olyan felelős termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyeknek társadalmi vagy környezeti haszna van.

A pályázat értékelési szempontjai: közösség, hatás és jövő. Közösség tekintetében leginkább az összefogást helyezi előtérbe, hatás terén az elért pozitív társadalmi és környezeti változásokat, a jövő tekintetében pedig az innovációt. 

Az Effekt 2030 díjat az ENSZ Sustainable Development Goals (SDG) alapján kialakított keretrendszer szempontjai szerint adjuk át. A Mindenki társadalma kategóriába olyan, a 4, 5, 10, 16 SDG-k mentén működő programokat várunk, amelyek elősegítik a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, támogatják az élethosszig tartó tanulást és a társadalmi esélyegyenlőség megteremtését.

E-mailünkben – a teljesség igénye nélkül – ezekről a célokról írunk részletesebben:  

4 SDG: Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás biztosítása, valamint az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek elősegítése mindenki számára

2030-ig annak elérése, hogy minden lány és fiú elvégezze az ingyenesen biztosított, méltányos és minőségi alap- és középfokú iskolát. Hozzáférés biztosítása a minőségi kora-gyermekkori fejlődéshez, ellátáshoz és iskolaelőkészítő oktatáshoz, valamint a felsőfokú oktatáshoz, beleértve az egyetemi oktatást is. A munkavállaláshoz, tisztességes munkához és vállalkozói tevékenységhez megfelelő tudásszinttel rendelkező fiatalok és felnőttek számának jelentős növelése. A nemek közti egyenlőtlenségek megszüntetése az oktatásban, egyenlő hozzáférés biztosítása az oktatás és szakképzés minden szintjén a sérülékeny csoportok számára, beleértve a fogyatékkal élőket és a kiszolgáltatott helyzetben levő gyermekeket. Annak biztosítása, hogy minden tanuló olyan tudást és készséget szerezzen, amely a fenntartható fejlődés előmozdításához szükséges, beleértve egyebek közt a fenntartható fejlődés, az emberi jogokkal, a nemek közti egyenlőséggel, a béke és az erőszakmentesség kultúrájának előmozdításával, a kulturális sokszínűség és a kultúrának a fenntartható fejlődéshez történő hozzájárulásával foglalkozó oktatás révén. Olyan oktatási létesítmények kiépítése és korszerűsítése, amelyek figyelembe veszik a gyerekek, a fogyatékkal élők és a nemek sajátosságait, és mindenki számára biztonságos, erőszakmentes, tanulási környezetet biztosítanak.

5 SDG: A nemek egyenlőségének megvalósítása, minden nő és lány társadalmi szerepének megerősítése

A nők és lányok elleni mindenfajta diszkrimináció és mindenfajta erőszak megszüntetése mind a köz-, mind a magánszférában, beleértve az emberkereskedelmet, valamint a szexuális és másfajta kizsákmányolást. A politikai, gazdasági és közéletben a nők számára a vezetői szintű teljes és hatékony részvétel és egyenlő lehetőségek biztosítása a döntéshozatal minden szintjén. A támogató jellegű, különösen az információs és kommunikációs technológia használatának fokozása a nők társadalmi szerepének megerősítése céljából.

10 SDG: Az országokon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségek csökkentése

2030-ig elősegíteni mindenkinek – korra, nemre, fogyatékosságra, faji és etnikai hovatartozásra, származásra, vallásra, illetve gazdasági, vagy más helyzetre való tekintet nélkül – a társadalmi felemelkedését és a szociális, gazdasági és politikai befogadását. Egyenlő lehetőségek biztosítása és az eredmények terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése.

16 SDG: Békés és befogadó társadalmak támogatása a fenntartható fejlődés érdekében, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára és a hatékony, elszámoltatható és mindenki számára nyitott intézmények kiépítése minden szinten

Az erőszak minden formájának, valamint a kapcsolódó halálozási arányok jelentős csökkentése. A gyermekeket érő bántalmazás, kizsákmányolás, emberkereskedelem, erőszak és kínzás minden formájának felszámolása. A korrupció és vesztegetés minden formájának jelentős csökkentése.

Részletes információ: https://effekteam.hu/effekt2030/

Iratkozzon fel hírlevelünkre!