fbpx

Az Effekteam februárban ünnepelte megalapításának 15. évfordulóját. A jeles alkalom kapcsán dr. Molnár Klárával, az egyesület igazgatójával beszélgettünk az indulásról, a kezdeti kihívásokról és az eltelt időszak eredményeiről, sikereiről.

Az Effekteam másfél évtizede, 2006-ban kezdte meg működését Magyar Adományozói Fórum néven. Milyen céllal jött létre a szervezet?

Az egyesület megalapításakor a vállalati adományozással foglalkozó szervezetek nemzetközi elnevezése a „donorsforum” volt. Ez azt az elgondolást takarta, hogy egy-egy ország adományosztó alapítványai valamiféle érdekképviseleti szövetségbe tömörüljenek, és akár az őket összefogó ernyőszervezettől, akár egymástól tanuljanak. Ugyanakkor, a Magyar Adományozói Fórum (MAF) tagjai az idő előrehaladtával elsősorban nagyvállalatok lettek, fokozatosan ők tették ki a tagság 90%-át. Ennek következtében, a MAF tevékenységi köre is elsősorban a vállalatok igényeire, szükségleteire épült fel.

Az egyesület történetében fordulópontot jelentett a 2010-es év. Milyen változásokra került sor ekkor, és ezek hogyan hatottak a szervezet működésére?

Sokféle változás történt 2010-ben: újragondoltuk a MAF tevékenységét, új stratégiát fogalmaztunk meg és megújult a stáb is. Munkánk szakmai színvonalának megőrzése és továbbfejlesztése mellett üzleti alapokra helyeztük a működésünket, hogy megteremthessük pénzügyi önállóságunkat. Kettős célt tűztünk ki magunk elé: egyrészt arra törekedtünk, hogy szorosabbra fűzzük szakmai kapcsolatainkat a felelősen gondolkodó hazai cégekkel, és egyre szélesebb és aktívabb tagságot építsünk, másrészt a vállalati szektor igényeit szem előtt tartva igyekeztünk még tovább bővíteni a szolgáltatási- és projektportfóliónkat.

Egy másik fontos mérföldkő 2019 volt, a névváltoztatás éve. Mi inspirálta az új elnevezést?

A 2010-es évektől olyan mértékű változások történtek a szervezet tevékenységében, melyek kiérlelték a névváltás szükségességét. Úgy éreztük, hogy a Magyar Adományozói Fórum névvel már nem tudunk továbblépni a vállalati felelősségvállalási piacon, hiszen 2019-re a céges gondolkodás is nagyrészt elmozdult a filantróp irányból a stratégiai vonal felé. A vállalatoknál egyre inkább megfigyelhetővé vált az a trend, hogy kialakított célrendszer mentén, szűkebb vagy akár a korábbitól eltérő célcsoportokat proaktívan és tartós együttműködések keretében támogatnak. Mindez egyre gyakrabban társult azzal az elvárással, hogy a kiválasztásra kerülő projektek összhangban legyenek a cég üzleti tevékenységével, illetve környezeti és társadalmi szempontból is mérhető eredménnyel, hatással rendelkezzenek.

Az Effekteam elnevezés mennyire tükrözi a szervezet tevékenységének lényegét?

A névben szereplő „effekt” szó azt fejezi ki, hogy szeretnénk a vállalatokat arra ösztönözni, hogy ha befektetik erőforrásaikat társadalmi, környezeti ügyekbe, vagy saját működésüket fejlesztik a fenntarthatóság jegyében, akkor ezt a várható hatás és eredmény figyelembevételével tegyék. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a befektetett pénz, önkéntes munka vagy termék, szolgáltatás mérhető és kimutatható pozitív változásokat generáljon mind környezeti, társadalmi, mind vállalati szinten, azaz a támogatásokra, befektetésekre fordított keret hatékonyan hasznosuljon. A név másik tagja, a „team” szó arra utal, hogy közösségben gondolkodunk, szeretnénk minél több szakembert megszólítani, tapasztalatcserét generálni és nemzetközi jó példákkal színesíteni a hazai piacot. Úgy látjuk, hogy komolyabb környezeti és társadalmi változásokat csak összefogással, együtt, közösen lehet hatékonyan elérni.

Az egyesület hogyan tudja ösztönözni és támogatni a hatékony társadalmi és környezeti befektetések megvalósulását?

Tudásplatformként és stratégiai tanácsadóként egyaránt igyekszünk motiválni és szakmailag támogatni a piac szereplőit. Eseményeink, konferenciáink, workshopjaink, szakmai anyagaink és online csatornáink lehetővé teszik a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerését, a tapasztalatcserét, a tudás megosztását. Azoknak, akiknek személyre szabott támogatásra van szükségük, egyedi tanácsadással és kiszervezéssel (pl. stratégia és benchmarking riportok készítésével, a támogatási tevékenység hitelesítésével, a támogatási gyakorlat hatékonyságának mérésével, vállalati önkéntes programok szervezésével, a támogatottak kiválasztásával) tudunk közvetlen segítséget nyújtani. Mindezek mellett egyfajta kapocsként/hídként szolgálunk az üzleti élet szereplői és a civil társadalom tagjai között.

Összességében mennyire volt sikeres az Effekteam elmúlt 15 éve?

Önmagában azt is komoly sikernek tartom, hogy a szervezet egy ilyen misszióval már tizenötödik éve működik. Fontos, hogy sikerült megteremtenünk pénzügyi önállóságunkat, és ezáltal függetlenségünket, hiszen nem veszünk igénybe pályázati támogatásokat sem hazai, sem nemzetközi forrásból. Elégedettséggel tölt el, hogy mind vállalati, mind kedvezményezetti és nonprofit oldalról töretlen a bizalom szervezetünk iránt, azaz szakmai hitelességünk megkérdőjelezhetetlen ezen a piacon. Magyarország vezető nagyvállalatai közül szinte már mindegyikkel dolgoztunk együtt, és évről-évre egyre komplexebb stratégiai feladatokat látunk el és egyre jelentősebb társadalmi és környezeti hatást értünk el velük együttműködésben. Az elmúlt 15 évben megközelítőleg félmilliárd forint hasznosításában működtünk közre mintegy másfél ezer jó ügy támogatása útján, és csaknem 5900 szervezetet mozgósítottunk az általunk kezelt pályázatokon keresztül. Közel 160 szakmai tanácsadói folyamatot menedzseltünk végig, majdnem 100 szakmai eseményen foglalkoztunk a vállalati felelősségvállalás témájával és több mint 170 publikációban mutattuk be a társadalmi befektetések helyzetét. Úgy érzem, ezek a számok jól mutatják szakmai tevékenységünk volumenét és sikerét.