fbpx

Július 21-ig pályázhatnak a hazai vállalatok, vállalkozások az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díjára. Az Esélyteremtő üzlet kategóriában olyan programok érdemelhetik ki az elismerést, amelyek támogatják az igazságosság elvének érvényesülését és a társadalmi jóllét megteremtését azáltal, hogy hozzájárulnak a szegénység felszámolásához és elősegítik az egyenlő hozzáférést a korszerű egészségügyi ellátáshoz, a megfelelő szanitációhoz, valamint a fenntartható, minőségi táplálkozáshoz és ivóvízhez.

Az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díjának négy általános kategóriája az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak (Sustainable Development Goals, SDG-k) megfelelően került kialakításra. Közülük az Esélyteremtő üzlet kategóriában azok a vállalati programok versenyeznek, amelyek az 1-es, 2-es, 3-as vagy 6-os számú célkitűzésekkel összhangban valósulnak meg. Az 1. SDG célja a szegénység felszámolása, a megfelelő szociális védelmi rendszerek kialakítása, valamint egyenlő jogok és hozzáférés biztosítása a gazdasági erőforrásokhoz, az alapvető szolgáltatásokhoz, a természeti erőforrásokhoz, az új technológiához és a pénzügyi szolgáltatásokhoz. A 2. SDG az éhezés felszámolását célozza, az élelmezésbiztonság és a minőségi táplálkozás megteremtését támogatja, illetve ösztönzi a fenntartható élelmiszer-termelési rendszerek létrehozását. A 3. célkitűzés az egészséges élet és a jóllét elősegítésére irányul az egészségkárosító szerek használatának csökkentésén, az egészségmegőrzés előmozdításán és a korszerű egészségügyi ellátás elérhetővé tételén keresztül. A 6. SDG a jó minőségű ivóvíz, a megfelelő szanitáció és higiéné biztosítását célozza, a fenntartható vízgazdálkodás ösztönzése és a vízhez kapcsolódó ökoszisztémák védelme mellett. Az Esélyteremtő üzlet kategóriában minden évben olyan vállalati projektek érdemelhetik ki az Effekt 2030 díjat, amelyek összhangban vannak a felsorolt SDG-k valamelyikével és valódi, mérhető – lehetőség szerint hosszú távú – pozitív hatást gyakorolnak a társadalomra és a környezetre. Ebben a kategóriában nyert 2019-ben a Tesco, 2020-ban a Vodafone Magyarország Alapítvány és 2021-ben az UniCredit Bank projektje.

Tesco-Global Áruházak Zrt.
Élelmiszermentés a Tescónál

A Tesco-Global Áruházak Zrt. az élelmiszer-pazarlás visszaszorítására irányuló programjával aratott győzelmet. Az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalat 2014-ben azzal a céllal indította el Élelmiszermentés a Tescónál elnevezésű kezdeményezését, hogy az áruházaiban keletkező felesleget kidobás helyett jótékony célra tudja hasznosítani, hozzájárulva – az ENSZ célkitűzéseinek megfelelően – az egy főre jutó élelmiszer-hulladék mennyiségének csökkentéséhez. Az élelmiszermentő programban a Tesco a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel közösen dolgozik: együtt több száz szervezetnek, családsegítőknek, hajléktalanszállóknak, anya- és gyermekotthonoknak juttatnak el adományt naponta, amelyből éves szinten több mint 100 000 rászoruló részesül. Az élelmiszer-pazarlás elleni elköteleződés eredményeként a vállalatnak sikerült jelentősen csökkentenie a szemétbe kerülő, emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer mennyiségét és ezzel együtt saját karbonlábnyomát is.


Vodafone Magyarország Alapítvány
ÉletMentő applikáció

A Vodafone Magyarország Alapítvány ÉletMentő applikációjával nyerte el az Effekt 2030 díjat. A Vodafone hazai leányvállalata azért döntött úgy, hogy – több környező országot követően – itthon is bevezeti az alkalmazást az Országos Mentőszolgálattal együttműködésben, hogy megkönnyítse az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét, illetve növelje a betegellátás minőségét és hatékonyságát. Az app nemcsak gyorsabbá, egyszerűbbé teszi a mentőhívást, de számos egyéb kiegészítő funkcióval is bír, melyek hasznosak a hétköznapokban. Pontos helymeghatározást tesz lehetővé, megjeleníti a mentők számára az előre feltöltött egészségügyi adatokat, tartalmazza a felhasználóhoz legközelebb eső gyógyszertár, kórház, defibrillátor helyét. Egy elsősegélynyújtó kisokos is található az alkalmazásban, mely balesetek esetén végigvezet a helyes segítségnyújtás lépésein. A vállalat az OMSZ munkatársaival közösen monitorozza az applikáció kihasználtságát, és folyamatos fejlesztésekkel igyekszik kiszolgálni a felhasználók igényeit és segíteni a mentők munkáját.

UniCredit Bank
Social Impact Banking

Az UniCredit Bank a Social Impact Banking egy méltányosabb és igazságosabb társadalomért elnevezésű programjával érdemelte ki az elismerést. A Social Impact Banking (SIB) egy önálló üzletág a bank működésén belül, amely az UniCredit fenntarthatósági törekvéseinek társadalmi vetületéhez kapcsolódik, de nem azonos a CSR tevékenységgel, hanem azzal párhuzamosan létezik. Míg CSR programjai során a bank a megtermelt profitból juttat vissza a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, a fiatalok képzésére, addig a SIB programba tartoznak azok a társadalmi hatást kiváltó hitelezési, finanszírozási programok, a mikrofinanszírozás, melyek pozitív társadalmi hatású for- és nonprofit szervezetek, vállalkozások működését segítik. Ezek mellett oktatással, mentorálással is fejlesztik a fiatalok pénzügyi és a vállalkozások gazdasági-vállalkozási ismereteit. A SIB program kedvezményezettjei között megtalálhatók egészségügyi, szociális ellátást nyújtó, fogyatékossággal élők számára szolgáltatásokat biztosító és oktatási intézmények, speciális ellátást nyújtó idősotthonok, valamint művészeti és kulturális örökségvédelmi intézmények. Az UniCredit Bank folyamatosan méri a mikrohitelezésbe bevont ügyfelek és a társadalmi hasznosságú ügyletek számát, volumenét, vizsgálja a kedvezményezettek körét, a hatásterületeket, ellenőrzi az oktatások gyakoriságát, az oktatottak számát és elégedettségét, és az eredmények, visszajelzések alapján fejleszti tovább a programot.

Július 21-ig ismét nevezhetnek a hazai vállalatok az Effekt 2030 díjra az Esélyteremtő üzlet kategóriába tartozó programokkal. Az idei pályázatról és az egyes kategóriákról részletes információk érhetők el a https://effekteam.hu/effekt2030/ oldalon, a korábbi projekteket bemutató esettanulmányok pedig a https://effekteam.hu/esettanulmanyok/ oldalon olvashatók.