fbpx

Ezekre érdemes figyelni 2024-ben a fenntartható és felelős vállalati működés kapcsán

Ezekre érdemes figyelni 2024-ben a fenntartható és felelős vállalati működés kapcsán

Az SLR Consulting Actions for Business 2024 című jelentése azokat a témákat veszi górcső alá, amelyek a nemzetközi tanácsadó cég szerint fókuszba kerülnek az idei évben a fenntartható és felelős vállalati működés kapcsán. Ezek között szerepel az üzleti kockázatok csökkentése, a digitális átalakulás, az átmenet egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé, a jelentéstételi kötelezettségek, az emberi jogok, a környezeti fenntarthatóság, az ESG-szabályozás, valamint a természeti és biológiai sokféleséghez való alkalmazkodás.

Az SLR Consulting szerint az elmúlt év eseményei rávilágítottak azokra a kihívásokra, amelyekkel a vállalkozások szembesülnek a folyamatosan változó politikai, társadalmi, gazdasági és szabályozási környezetben. A tanácsadó cég arra számít, hogy ezek továbbra is napirenden maradnak, mivel 2024 világszerte rekordévnek ígérkezik a választások tekintetében, és ez az ESG minden területén növeli a volatilitás esélyét. Egyre inkább kötelezővé válik a jelentéstétel, a nyilvánosságra hozatal és a szabályozásoknak való megfelelés, így a makro- és mikrotényezőkkel szembeni ellenálló képesség erősítése ugyanolyan fontos lesz, mint a fenntartható üzleti növekedés. A vállalatoknak szem előtt kell tartaniuk azt is, hogy javaikat, erőforrásaikat felelősségteljesen és arányosan osszák meg. A cégek aktivitásai ugyanis jelentős hatással vannak nem csak az éghajlatra, hanem az emberekre is, ezért a fenntarthatósági stratégiának mindig figyelembe kell vennie azt, hogy a vállalat hogyan csökkentheti a negatív hatásokat, illetve hogyan idézhet elő pozitív változásokat a közösségek életében. Az SLR Consulting úgy látja, hogy a világos, valódi jelentőséggel bíró célok kitűzése megkönnyíti a vállalkozások számára azt, hogy megfeleljenek a követelményeknek, láthatóvá tegyék az általuk előidézett pozitív változásokat, és olyan értékek, normák és átláthatósági keretek között működjenek, amit a stakeholderek is elvárnak tőlük.

Üzleti kockázatok csökkentése

Az Actions for Business 2024 című jelentés arra hívja fel a vállalatok figyelmét, hogy 2024-ben előtérbe kell helyezniük a klímára és a fenntarthatóságra vonatkozó tapasztalatszerzést és tudásbővítést annak érdekében, hogy képesek legyenek kezelni az éghajlatváltozással és az ESG-vel összefüggő kihívásokat. A klímaváltozási kockázatok pénzügyi hatásainak csökkentése és az ellenálló képesség növelése érdekében hatékony együttműködésre van szükség a vállalaton belüli szakterületek (fenntarthatóság, pénzügy, jog, ellenőrzés stb.) között. Az SLR Consulting azt tanácsolja a vállalatoknak, hogy ismerjék meg a jelenlegi és a jövőbeni szabályozásokat, és az önkéntes, illetve kötelező jelentéstétellel egyidejűleg mérlegeljék az üzleti működésükben és értékláncukban rejlő kockázatok és lehetőségek kezelésének hatékony módszereit.

Digitalizáció

A mesterséges intelligencia vállalati alkalmazása terén 2023 még az ismerkedés időszaka volt, 2024 azonban már az implementáció éve lehet. A MI segítséget nyújt a rutinfeladatok terhének enyhítésében és időt szabadít fel az értékvezérelt törekvések megvalósítására, azonban használata során elengedhetetlen a körültekintő és felelősségteljes hozzáállás, hiszen csak így biztosítható az adatvédelmi szempontok érvényesülése, a jogi és etikai normák tiszteletben tartása. Az SLR Consulting szerint várható, hogy a jövőben gyarapodni fognak a mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozások, melyek kijelölik majd az új technológia alkalmazásának jogi és etikai kereteit.

Átmenet egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé

A vállalatoknak átfogó és költségvetéssel alátámasztott dekarbonizációs stratégiát kell kidolgozniuk, meg kell tervezniük, hogyan alakítják át folyamataikat annak érdekében, hogy megvalósulhasson az áttérés egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra. Fontos, hogy a cégek figyelembe vegyék működésük környezeti és társadalmi hatásait, és egy olyan igazságos átmenetre törekedjenek, amiből mindenki profitálhat. A dekarbonizációs stratégia integrációjának folyamatába célszerű bevonni valamennyi érdekeltet, a beszállítói lánc és a szélesebb társadalom területéről egyaránt.

Greenwashing

Az SLR Consulting azt javasolja a cégek számára, hogy az ügyfelek bizalmának elnyerése érdekében kerüljék az olyan általános kifejezések használatát, mint a természetes, a fenntartható vagy a környezetbarát, és szerezzenek inkább megbízható független szervezetek által kiállított fenntarthatósági tanúsítványokat és akkreditációkat, melyek alátámasztják elkötelezettségüket az átlátható működés mellett.

Jelentéstételi kötelezettségek

Az idei évben tovább növekszik az igény a fenntarthatósági adatok közzététele iránt. A tanácsadó cég azt javasolja a vállalatok számára, hogy befektetőik és más fontos stakeholdereik bevonásával határozzák meg, hogy milyen adatok szerepeljenek önkéntes és kötelező jelentéseikben, ezáltal növelve működésük átláthatóságát és kommunikációjuk hatékonyságát. Fontos, hogy időben kezdjék el közzétételi folyamataik kialakítását és közléseik optimalizálását, mert így nemcsak jelentéstételi terhelésüket tudják csökkenteni, de képessé válnak arra is, hogy sokkal mélyebb és érthetőbb áttekintést nyújtsanak fenntartható működésükről.

Emberi jogok tiszteletben tartása

A jelentés kiemeli, hogy a cégeknek időről időre foglalkozniuk kell az emberi jogi kérdésekkel, át kell tekinteniük és szükség esetén ki kell egészíteniük az ezekkel kapcsolatos irányelveiket, folyamataikat és közzétételeiket. Ahhoz, hogy az emberi jogi szempontok jobban beépülhessenek és hatékonyabban érvényesülhessenek a vállalati működésben, az ezekkel kapcsolatos nézeteket, gyakorlatokat össze kell hangolni, bevonva valamennyi szervezeti egységet, az értéklánc tagjait és más stakeholdereket.

Áttérés a körkörös működésre

Az SLR Consulting elismeri, hogy a körkörös gyakorlatra való átállás kezdetben nagyobb tőkebefektetést igényelhet, de arra is felhívja a figyelmet, hogy a körkörösség hosszú távon elősegíti a költségmegtakarításokat, ami pénzügyileg megalapozottá és fenntarthatóvá teszi a változást. A körkörös működésre való áttérés első lépéseként a vállalatnak értékelnie kell erőforrás-beáramlását és -kiáramlását, azonosítania kell például a hulladékkezelési költségmegtakarítások lehetőségét, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését, a hulladék minimalizálását és az üzemi hatékonyság növelését. Át kell tekintenie a fenntartható beszerzési gyakorlatokat, a környezeti előnyöket és a szabályozásokat is. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a cég növelni tudja ellenálló képességét a változó üzleti környezetben, és vonzóbbá tegye termékeit, szolgáltatásait a fogyasztók számára, akik egyre inkább preferálják a körkörös, környezettudatos megoldásokat.

Megfelelés az ESG szabályozásoknak

A vállalkozásoknak meg kell ismerkedniük a jelenlegi és a várható ESG szabályozásokkal, és fel kell térképezniük azokat az általános adatfolyamokat, amelyek mind a kötelező, mind az önkéntes jelentéstételt támogatják. Ez elősegíti a jelentési folyamatok egyszerűsítését, idő- és költséghatékonyabbá teszi azokat. Az SLR Consulting rámutat, hogy a jelentéstételen túl érdemes az összegyűjtött adatokat arra is felhasználni, hogy a vállalatok növeljék kommunikációjuk hitelességét, erősítsék a márkahűséget, illetve szorosabb üzleti- és ügyfélkapcsolatokat építsenek.

Sokszínűség, egyenlőség és befogadás

A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy a sokszínűség, egyenlőség és befogadás (DE&I) mind egyéni, mind szervezeti szinten nagyon fontos. Az ide kapcsolódó témák közül napjainkban az életkor kérdése került különösen előtérbe, ezért lényeges, hogy a cégek prioritásként kezeljék az életkorral összefüggő sokféleséget és rugalmas munkaerő-politikát alakítsanak ki. A szervezeteknek fel kell tenniük maguknak a kérdést: hogyan tudják megtartani az idősebb kollégák felhalmozott tapasztalatait, miközben vonzó karrierutat biztosítanak a fiatal munkavállalók számára is. A helyzet hatékony kezelése érdekében az SLR Consulting azt tanácsolja a cégeknek, hogy DE&I stratégiájuk kialakítása, illetve általános vállalati kultúrájuk formálása során vonják be a kollégákat is minden területről és korosztályból.

Természeti tőke és biodiverzitás

A természet és a biodiverzitás témája mind vállalati szinten, mind a közösségi médiában előtérbe került 2023-ban. Fontos, hogy a cégek tisztában legyenek azzal, működésük milyen hatást gyakorol a természetre és a biodiverzitásra, és dolgozzák ki az erre vonatkozó stratégiájukat. Ehhez általában szükség van a környezeti fenntarthatósági, létesítménykezelési és beszerzési egységek bevonása, a vállalat saját működésének és beszállítói hálózatának feltérképezésére egyaránt.

Az eredeti, angol nyelvű Actions for Business 2024 című jelentés itt érhető el:

https://cdn.sanity.io/files/b0ecix6u/production/40b4e314fe5ec3b57ae3228217ea98bc4dbd4ebe.pdf

Iratkozzon fel hírlevelünkre!