fbpx

Meghosszabbítottuk a pályázat beadási határidejét, így augusztus 7-ig várjuk a jelentkezéseket az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díja pályázatra. Az Esélyteremtő üzlet kategóriába olyan programokat várunk, amelyek hozzájárulnak a társadalmi jóllét megteremtéséhez az igazságosság elvének érvényesülésével, különös tekintettel az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre és a mindenki számára elérhető minőségi táplálkozásra. 

Az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díja pályázatot a hazai vállalatok és startupok számára hirdetjük meg, így ismerve el a vállalatok és innovatív kezdeményezéseik példaértékű, hatékony környezeti és társadalmi befektetési programjait. A megújult díj átadásának célja, hogy a vállalatok és innovatív kezdeményezéseik példaértékű programjainak bemutatásával és elismerésével hozzájáruljon az üzleti és startup szektor társadalmi szerepvállalásának, fenntarthatósági kezdeményezéseinek erősítéséhez, továbbá a vállalati döntéshozók ilyen irányú szakmai munkájának inspirálásához, személyes szerepvállalásuk növeléséhez.

Az Effekt 2030 Díjat az ENSZ SDG-k (Sustainable Development Goals) alapján kialakított keretrendszer szempontjai szerint adjuk át.Pályázni négy kategóriában – Esélyteremtő üzlet, A jövő gazdasága, Zöld egyensúly és Mindenki társadalma – lehet. Az Esélyteremtő üzlet kategóriába az 1, 2, 3, 6 SDG-k mentén működő programokat várunk. A teljesség igénye nélkül részletesebben a célokról:  

SDG 1: A szegénység valamennyi formájának felszámolása mindenhol

2030-ig a mélyszegénység felszámolása, legalább a felére csökkenteni a szegénységben élők arányát a férfiak, nők és gyermekek minden korcsoportjában. Mindenkire vonatkozóan megfelelő szociális védelmi rendszerek kialakítása lefedve a szegény és kiszolgáltatott csoportok jelentős részét. Egyenlő jogok biztosítása minden férfinak és nőnek a gazdasági erőforrásokhoz, az alapvető szolgáltatásokhoz, a természeti erőforrásokhoz, a megfelelő új technológiához és pénzügyi szolgáltatásokhoz. A szegény és kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok gazdasági, társadalmi válságokkal és környezeti katasztrófákkal szembeni kiszolgáltatottságuk csökkentése.

SDG 2: Az éhezés megszüntetése, az élelmezésbiztonság és a jobb táplálkozás megteremtése, valamint a fenntartható mezőgazdaság támogatása.

2030-ig az éhezés felszámolása és minden ember hozzáférésének biztosítása a biztonságos, tápláló és elegendő élelmiszerhez egész évben. Az alultápláltság minden formájának felszámolása. Olyan fenntartható élelmiszer-termelési rendszerek létrehozásának biztosítása és rugalmas mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása, amelyek növelik a termelékenységet és a termelési volument, segítenek az ökoszisztémák fenntartásában, erősítik a klímaváltozással, szélsőséges időjárással, szárazsággal, árvizekkel és egyéb katasztrófákkal kapcsolatos alkalmazkodási képességet, valamint fokozatosan javítják a föld és a talaj minőségét.

SDG 3: Az egészséges élet biztosítása és a jóllét előmozdítása minden korosztály valamennyi tagjának

2030-ig a gyermekhalandóság csökkentése. Az AIDS, tuberkulózis, és az elhanyagolt trópusi betegségek felszámolása, a nem fertőző betegségekből származó idő előtti elhalálozás csökkentése megelőzéssel és kezeléssel, valamint a mentális egészség és jóllét elősegítése. Az egészségre káros szerek használatára vonatkozó megelőzés és kezelés megerősítése. A közúti balesetek következtében elhunyt és megsérült személyek számának csökkentése. Hozzáférés biztosítása az egészségügyi ellátáshoz, a biztonságos, megfelelő hatású és minőségű, megfizethető árú alapvető gyógyszerekhez és vakcinákhoz. A veszélyes vegyi anyagok, a levegő-, víz- és talajszennyezés és fertőzés miatt bekövetkező elhalálozások és betegségek számának jelentős mértékű csökkentése.

SDG 6: A vízhez és szanitációhoz történő hozzáférés és a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása mindenki számára

2030-ig mindenki számára egyetemes és egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a biztonságos és megfizethető ivóvízhez, a megfelelő szintű szanitációhoz és higiénéhez. A víz minőségének javítása a szennyezés csökkentése, a veszélyes vegyi- és egyéb anyagok lerakásának megszüntetése és kibocsátásainak minimalizálása révén, az újrahasznosítás és a biztonságos újrahasználat növelése. A vízhasználat hatékonyságának növelése minden ágazatban; a vízhiánytól szenvedő emberek számának csökkentése. A vízhez kapcsolódó ökoszisztémák védelme és helyreállítása. A helyi közösségek részvételének támogatása és erősítése a vízzel és a szanitációval kapcsolatos menedzsment javításában.

A pályázaton bármely Magyarországon működő vállalat, kis-és középvállalkozás, illetve startup cég indulhat. Olyan pályázatokat várunk, melyek pozitív, mérhető társadalmi és/vagy környezeti hatást értek el egy-egy adott közösségben.

Részletes információ: https://effekteam.hu/effekt2030/