fbpx

„A társadalmi felelősségvállalás közös ügyünk”

„A társadalmi felelősségvállalás közös ügyünk”

A Vodafone Magyarország 2003-ban azzal a céllal hozta létre alapítványát, hogy – a technológia vívmányaira építve – ösztönözze a társadalmi változások előmozdítását, az emberek életminőségének javítását. E törekvésével összhangban a szervezet számos sikeres társadalmi felelősségvállalási programot valósított meg, és több mint 2 milliárd forint támogatást osztott szét az elmúlt két évtized során. Ezek kapcsán beszélgettünk Flakstad Emőkével, a Vodafone Magyarország Alapítvány ügyvezetőjével.

Milyen főbb szempontok mentén szerveződik a Vodafone Magyarország Alapítvány társadalmi felelősségvállalási tevékenysége?

Stratégiánknak három nagy szervezőeleme van. Ezek közül az egyik a társadalmi hatás, azaz megpróbálunk mindig olyan témákat keresni, amelyek reflektálnak az adott időszak aktuális társadalmi kihívásaira. A másik szempont, hogy minél több embert tudjunk elérni, és az életükben valamilyen pozitív változást előidézni. Végül pedig mindezt – vállalatunk alaptevékenységéhez kapcsolódóan – a technológia segítségével igyekszünk megvalósítani. Témák tekintetében az oktatás, a technológiai tudás átadása, a felzárkóztatás, a társadalmi jóllét és az egészségügy jelentik azokat a fókuszterületeket, amelyekre kezdeményezéseink kiterjednek. Programjainkat nem ad hoc módon, hanem mindig tudatosan alakítjuk, és általában hosszú távra tervezzük.

A Vodafone társadalmi szerepvállalásán belül komoly hagyományai vannak a vállalati önkéntességnek. Miért tartják szükségesnek, hogy a munkatársak különféle önkéntes tevékenységekben vegyenek részt?

Fontos célunk az érzékenyítés. Az önkéntes tevékenységek során kollégáink betekintést nyerhetnek a fogadó szervezetek működésébe, a helyi közösségek mindennapjaiba, ami hozzájárul ahhoz, hogy tudatosabbá, elfogadóbbá váljanak, és másokat is érzékenyíteni tudjanak adott társadalmi csoportok vagy témák iránt. A kezdeményezések főbb üzeneteit igyekszünk eljuttatni ügyfeleinkhez és a szélesebb közvéleményhez egyaránt, ezzel is elősegítve a társadalmi szemléletformálást. Az önkéntes programok lehetőséget adnak arra is, hogy a munkatársak időről időre kimozduljanak a megszokott vállalati környezetből, újfajta ismeretekre, képességekre tegyenek szert, és pozitív élményeket gyűjtsenek, miközben másoknak segítenek.

A munkatársak részéről milyen a fogadtatása ezeknek a programoknak?

Havonta egy önkéntes napot szervezünk, amelyen – a tevékenység jellegétől függően – 20–40 munkatárs szokott részt venni. A „kemény magot” olyan elkötelezett kollégák alkotják, akik rendszeresen önkénteskednek, másokat is igyekeznek bevonni az aktivitásokba, és maguk is hoznak ötleteket önkéntes programokra vonatkozóan. A Vodafone Magyarország minden alkalmazottja évente 4 munkanapot fordíthat önkéntes tevékenységekre alapítványunk koordinálásában. Ez lehet valamilyen fizikai jellegű segítségnyújtás például festés, főzés vagy területrendezés. Akik nem tudnak egy egész napra elszabadulni a munkahelyükről, azok – beépítve a munkarendjükbe – havonta néhány órában is vállalhatnak szakmai pro bono tevékenységet. Jogászaink például szívesen segítenek NGO-k szerződéseinek ellenőrzésében, informatikusaink pedig civil szervezetek honlapjának továbbfejlesztésében vagy újratervezésében szoktak közreműködni.

Hogyan valósul meg a Vodafone-nál az önkéntes tevékenységek szervezése?

Az önkéntesség globálisan szerves részét képezi a Vodafone Csoport vállalati kultúrájának, ezt a szemléletet a tulajdonosváltást követően is szeretnénk továbbvinni. A nemzetközi összefogás mellett minden leányvállalat rendelkezik saját, lokális programokkal, melyek a helyi igényekre reflektálnak. A Vodafone Magyarország Alapítványnál hiszünk a szinergiákban, ezért szívesen megyünk önkénteskedni olyan szervezetekhez, akik már valamilyen módon kapcsolódnak hozzánk. Ha például egy adott közösséggel jó együttműködésünk van valamelyik oktatási programunk keretében, akkor ott örömmel vállalunk festést vagy egyéb fizikai önkéntes munkát is, hiszen ez tovább erősíti a kapcsolatainkat. Az elmúlt 20 év során sok tapasztalatra tettünk szert ezen a téren, de a szervezésben gyakran vesszük igénybe az Effekteam Egyesület szakmai támogatását is.

A vállalati önkéntesség kapcsán miben támaszkodik az alapítvány az Effekteam szakértelmére?

Az Effekteam nemcsak kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik a hazai civil szervezetek körében, de rálátása van arra is, hogy hol milyen konkrét segítségre van éppen szükség. Szintén nagyon fontos, hogy az egyesület mindent megszervez és előkészít, ami az önkéntes programok sikeres megvalósításához szükséges. Önkéntes munkát nyilván sok helyen lehet végezni, de ha nincs megfelelően előkészítve a terep, akkor a résztvevők kellemetlenül fogják magukat érezni és nem tudnak hatékonyan segíteni. Az Effekteam szakmai közreműködésével mindez elkerülhető.

A pályáztatás hogyan illeszkedik a Vodafone vállalati felelősségvállalási tevékenységéhez? Milyen előnyei vannak ennek a megvalósítási formának?

Amint azt korábban már említettem, felelősségvállalási tevékenységünkön belül kiemelkedő szerepet tölt be az oktatás fejlesztésének és az aktuális társadalmi problémák kezelésének támogatása. Általános és középiskolás diákoknak szóló Zöld Kód – Kódolj a holnapért! elnevezésű felhívásunkkal arra szeretnénk ösztönözni a digitális világ iránt érdeklődő fiatalokat és tanáraikat/szüleiket, hogy dolgozzanak ki kreatív ötleteket a kódolás, a robotika és a fenntarthatóság témakörében. Vodafone Digitális Díj című pályázatunk célja pedig az, hogy ösztönözzük és elismerjük azokat az innovatív gondolkodású embereket és szervezeteket, akik digitális megoldásaikkal valamilyen társadalmi kihívásra kínálnak megoldást. A pályáztatás hosszú távon is alkalmazható, hatékony eszközt nyújt számunkra felelősségvállalási törekvéseink megvalósításához. A pályázatok segítségével egyrészt fel tudjuk mérni, hogy aktuálisan milyen témák foglalkoztatják az embereket, másrészt be tudunk vonni nagyon sok tudást, kreatív gondolatot, amiből aztán sikeres projektek születhetnek. Igyekszünk biztosítani a szükséges támogatást (pénzt, eszközt, technológiát, mentorálást stb.) ahhoz, hogy ezek a nagyszerű megoldások eljuthassanak a társadalomhoz és ott megfelelően hasznosulhassanak.

A pályázatok lebonyolításához milyen segítséget nyújt az Effekteam?

A pályáztatás egyfelől idő- és munkaigényes folyamat, másfelől komoly tapasztalatot kíván. Már a felhívás kiírásának is rengeteg olyan szakmai és jogi aspektusa van, amelyekre nekünk nincs megfelelő rálátásunk, ezért támaszkodunk az Effekteam szakértelmére. Az egyesület hosszú évek óta segíti vállalati pályázati programok lebonyolítását, így tisztában van a tartalmi és a formai követelményekkel egyaránt. A pályázati folyamat menedzselése komplex feladat, ami magában foglalja a beérkező projektek adminisztrációját, tartalmi és formai ellenőrzését, szakmai előbírálatát, a pályázókkal való kapcsolattartást, a támogatottak beszámoltatását és a beszámolók kiértékelését, illetve az eredményekről és hatásokról szóló összefoglaló riportok elkészítését. Mindez nagyon sok erőforrást tesz szükségessé, amit az Effekteam biztosít számunkra. Hozzáadott értéket képvisel, hogy az egyesület – tevékenységének és beágyazottságának köszönhetően – közelebbről is ismeri a pályázó szervezeteket és azokat a kihívásokat, amelyekre az egyes pályázatok reflektálnak.

Milyen előnyökkel jár az alapítvány számára, hogy az Effekteam tagságához is csatlakozott?

Az egyik, amit kiemelnék, az a szakmai háttér, melyet az Effekteam és annak tagsága képvisel. Ha olyan szakmai problémával találkozom, amire egyedül nem találom a megoldást, akkor általában ide fordulok tanácsért, mert az egyesületnél és a tagszervezeteknél nagyon sok tapasztalat, jógyakorlat áll rendelkezésre. A másik ok, ami miatt szeretek részt venni a tagság munkájában, hogy itt egy nagyon jó szakmai közösség működik. Az Effekteam által szervezett eseményeken, workshopokon rengeteg inspirációval, pozitív energiával lehet gazdagodni, ami feltölti az embert és új lendületet ad a további kihívásokhoz. Itt egymást támogatjuk, hiszen a társadalmi felelősségvállalás közös ügyünk.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!