fbpx

A járvány lendületet adott a virtuális önkéntességnek, de a jövő a hibrid megoldásoké

A járvány lendületet adott a virtuális önkéntességnek, de a jövő a hibrid megoldásoké

A koronavírus terjedésével egyre többfelé volt szükség segítségnyújtásra, ugyanakkor a járványügyi korlátozások jelentősen megnehezítették a személyes kapcsolatfelvételt, a közvetlen támogatást. Éppen ezért itthon is sok felelős vállalat fordult a virtuális önkéntesség lehetősége felé. Az Effekteam májusi online munkacsoport-ülésén az E.ON, a Microsoft, az OTP Bank, a Vodafone és a dm szakemberei osztották meg az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat.

Osvald Martin Erhard, az E.ON Hungária CR területi referense elmondta, hogy cégük már hatodik éve szervez pro bono napot az Önkéntes Központ Alapítvánnyal együttműködésben, melynek keretében civil szervezetek számára nyújtanak tudásalapú szakmai segítséget. A programot először mindig a civilek körében hirdetik meg, és csak a jelentkezők előszűrését követően teszik közzé a felhívást a vállalaton belül. Ez a kiválasztási szakasz fontos része a programnak, mert ilyenkor vizsgálják meg azt, hogy a beérkezett pályázatokban szereplő célkitűzések ténylegesen megvalósíthatóak-e, rendelkezésre állnak-e a megvalósítás személyi és technikai feltételei, illetve kellően elkötelezettek-e a pályázó szervezetek munkatársai, vezetői. Az előszűrésnek köszönhetően az E.ON munkatársai a program belső meghirdetésekor már pontosan láthatják nemcsak a megoldandó feladatokat, hanem azt is, hogy milyen szervezeteknél önkénteskedhetnek. A kezdeményezés keretében minden évben 5-6 vállalati munkacsoport alakul, kb. 20-30 fő részvételével. A pályázó szervezeteket és az önkénteseket párokba rendezik, majd sor kerül egy félnapos ún. diagnózis alkalomra, ahol az együttműködő felek megismerhetik egymást, és előzetesen egyeztethetik a kitűzött célokat és a megoldandó problémákat. Ezt követően, kb. két hét múlva érkezik el a pro bono maraton nap, melynek keretében a tényleges munka történik. A program megvalósítását követően minden alkalommal felmérést végeznek mind a civilek, mind a munkatársak körében, hogy megtudják, mennyire volt sikeres a közös munka, elégedettek-e az együttműködő felek az elért eredményekkel. A felmérés megállapításait prezentáció formájában foglalják össze a munkacsoportok. Bár a vállalat legutóbbi önkéntes eseményének előkésztése is a megszokott forgatókönyv szerint zajlott, a megvalósításra már az online térben került sor a pandémia miatt. A visszajelzések alapján a virtuális formának voltak előnyei és hátrányai is. A technikai feltételekkel nem volt gond és a vidéki résztvevők számára az is könnyebbséget jelentett, hogy nem kellett utazniuk, egyszerűen tudtak csatlakozni a programhoz. Ugyanakkor, az online térben elveszett a személyes kapcsolat varázsa, ami a munkaszervezés tekintetében okozott némi nehézséget. Mindent összevetve úgy látják, hogy a szakmai önkéntesség terén a jövőben is élni fognak az online forma által kínált lehetőségekkel, de mellette mindenképpen megtartják a fizikai önkéntes programokat is.

Sipos Emőke, a Microsoft Magyarország filantrópia menedzsere arról számolt be, hogy az online munkavégzés náluk már korábban is a vállalati kultúra része volt, így a pandémia idején az önkéntes programok kapcsán sem jelentett számukra kihívást az átállás. A vállalat évek óta együttműködik a NIOK Alapítvánnyal a Civil Tech Hub projektben, amely eredetileg szoftveradományozási céllal indult. A program keretében civilek igényelhetnek ingyen szoftvereket, sőt időközben a kezdeményezés oktatási és komplex szervezetfejlesztési támogatással is kiegészült. A járványidőszakban a Microsoft önkéntesei szakmai konzultációval, képzéssel és tanácsadással segítették a civil szervezetek digitális transzformációját. Azt tapasztalták, hogy a kezdeményezés sikerét jelentős mértékben befolyásolta az, hogy a fogadó szervezetek mennyire voltak tudatosak és felkészültek, illetve volt-e olyan projektgazda az egyes szervezeteknél, aki kézben tartotta, koordinálta a folyamatokat. Mindez megerősítette a vállalatot abban, hogy önkéntes programjai kapcsán elengedhetetlen e feltételek előzetes felmérése. A Microsoft másik sikeres, a Kódolás Órája elnevezésű önkéntes projektjének keretében a cég minden évben kiválaszt egy olyan intézményt, amely hátrányos helyzetű vagy sérült gyermekek nevelésével foglalkozik, és az önkéntesek ott tartanak élményórákat. Legutóbb a Budapesti Javítóintézettel együttműködésben szervezték meg a programot azzal a céllal, hogy jövőképet, szakmát kínáljanak a fiatalok számára. A vírushelyzetre tekintettel online formában valósították meg az élményórát, melyhez kapcsolódóan laptopokat is adományoztak az intézménynek. A gondos előkészítésnek, a szükséges személyi és technikai feltételek biztosításának, illetve a résztvevők alapos felkészítésének köszönhetően a kezdeményezés olyan sikert aratott, hogy a vállalat további egyéves együttműködést kötött az intézménnyel.

Az OTP Bank önkéntes programjai kapcsán Rédecsi Regina CSR szenior szakértő, valamint Kun-Nagy Klára és Tóth Margit, a pénzintézet önkéntes nagykövetei osztották meg tapasztalataikat. Mint elmondták, a banknál a pandémia hívta életre a virtuális önkéntességet, korábban kizárólag fizikai formában végezték az ilyen jellegű tevékenységeket. Az OTP Helyi Érték Önkéntes Pályázati Program 2020. tavaszi fordulójának kiírását követően érkezett meg a járvány első hulláma. Az önkéntes csapatok fele a nyár folyamán még személyesen tudott részt venni a tervezett kezdeményezésekben, de az őszi fordulót már virtuális formában megvalósítható programokra hirdették meg. A járvány kapcsán nagyon komoly igény mutatkozott a lelki segítségnyújtásra, mind a munkatársak körében, mind a bank környezetében, így az önkéntesek kreatív és proaktív módon – telefonon, WhatsAppon, Zoomon, Teamsen keresztül – igyekeztek támogatni azokat, akinek erre szükségük volt a nehéz időkben. Mivel az OTP Helyi Érték egy alulról jövő kezdeményezés, melyet a munkatársak teljesen önkéntesen, saját elhivatottságukra, egyéni képességeikre építve, szabadidejükben végeznek, így a programban részt vevők valóban komoly értéket teremtenek a helyi közösségek számára. Erőfeszítéseiket a pénzintézet pályázati forrásokkal támogatja, illetve a legaktívabb önkéntesek munkáját rangos vezetői erkölcsi elismeréssel és Felelősséggel Egymásért Díjjal jutalmazza. Az önkéntes pályázati program elindítása óta eltelt több mint egy évtizedben, illetve a pandémia utóbbi egy évében az OTP önkéntesei azt tapasztalták, hogy kezdeményezéseik során nagyon fontos a szoros, bizalmi kapcsolat és a személyes jelenlét egyrészt azért, mert így könnyebb feltérképezni, hogy hol és milyen jellegű támogatásra van szükség, másrészt azért is, mert a szervezetek jelentős része még nem áll készen a virtuális segítségnyújtás fogadására.

Dupák Anna, a Vodafone Hungary CR szakértője elmondta, hogy a vállalat munkavállalói évente 4 munkanapot tölthetnek önkénteskedéssel, amely korábban kizárólag fizikai jellegű tevékenységeket foglalt magában. A pandémia idején csatlakoztak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Fesztivál Önkéntes Központ Hogy tetszik lenni? elnevezésű közös kezdeményezéséhez, melynek lényege, hogy idős embereket olyan lelkes fiatalokkal kötnek össze, akik aktív telefonos kapcsolaton keresztül nyújtanak számukra társaságot. A Vodafone részéről 70 önkéntes vett részt a programban, akik közül sokan hónapokon át tartották a kapcsolatot párjukkal. Annak érdekében, hogy többféle alternatívát kínáljanak a munkavállalóknak az önkénteskedésre, a vállalat – az Effekteam szakmai közreműködésével – a közelmúltban elindított egy pro bono önkéntes pilot programot is. Ennek keretében először a Vodafone munkatársai határozzák meg azt, hogy ők milyen szakterületeken szeretnék felajánlani a segítségüket, majd az így összeállított portfóliót továbbítják a civil szervezetek felé, akik kiválaszthatják, hogy nekik milyen támogatásra lenne szükségük. Miután megtörténik az igények és a felajánlások összepárosítása, először az együttműködő felek felkészítésére és a keretek meghatározására kerül sor, majd ezt követi a projekt tényleges megvalósítása. A folyamatot az elejétől a végéig monitorozzák, hogy össze tudják gyűjteni a tapasztalatokat, illetve kezelni tudják az esetleges elakadásokat. Bíznak a kezdeményezés sikerében, mert szeretnének a jövőben is élni a pro bono önkéntesség lehetőségével, de mellette mindenképpen folytatják a fizikai önkéntes programok szervezését is, mert úgy látják, hogy ezekre továbbra is jelentős az igény.

Hittner Krisztina, a dm Magyarország PR és ügyfélszolgálati csoportvezetője megemlítette, hogy cégük 2013 óta működteti az Egy nap másokért elnevezésű programját, melynek célja, hogy a vállalat munkatársai a munkaidejükből 1 napot arra fordítsanak, hogy országszerte, önkéntesen, gyakorlati tudásuk felhasználásával segítenek civil szervezeteknek, közösségeknek. Ezzel a kezdeményezéssel egyrészt szeretnék felhívni a figyelmet az önkéntes munka fontosságára, másrészt lehetőséget kívánnak nyújtani a személyes fejlődésre. Bár a pandémia idején ők is megpróbálkoztak a virtuális pro bono önkéntességgel, de azt tapasztalták, hogy egyelőre sem a kollégák, sem a fogadó civil szervezetek részéről nem volt meg a kellő felkészültség és nyitottság ahhoz, hogy ez az újfajta megvalósítási forma igazán sikeres legyen náluk. Ennek ellenére a továbbiakban sem vetik el a virtuális önkéntesség lehetőségét, de a jövőt egy hibrid megoldásban látják.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!