Tavaly ősszel hirdette meg a LAFARGE Cement Magyarország Kft. a helyi közösségeket támogató, 2018-ban útjára indított Közösségi Érték Program negyedik fordulóját, amelyben ismételten az Effekteam Egyesület nyújtott szakmai támogatást a társaságnak a benyújtott pályázatok értékelésében. Az összesen 23 érvényes pályamunka közül a január 30-án ülésező Társadalmi Tanács 12-t talált érdemesnek támogatásra, összesen négymillió forint értékben.

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. célja a programmal a vállalat két egysége, a Királyegyházi Cementgyár és a Bükkösdi Kőbánya közvetlen vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és az ő részvételükkel megvalósuló programok támogatása, amelyek erősítik és hatékonyabbá teszik az ott élők összetartozását, együttműködését. A cég a 2030-as fenntarthatósági pilléreivel összhangban álló területekről várt pályázatokat, amelyek a következők:   

 • oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok és felnőttek számára, közösségi programokon keresztül;
 • egészségmegőrzés, egészséges életmód kialakítását célzó közösségi tevékenységek;
 • környezetvédelmi, ezen belül elsősorban a klímavédelemmel, a körkörös gazdasággal, valamint a víz és a természet megőrzésével kapcsolatos közösségi programok;
 • a helyi közösségeket támogató infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos kezdeményezések, beleértve a fenntartható építészet témájában született projekteket;
 • egyéb, a helyi közösségi élet előmozdítására, fejlesztésére irányuló kezdeményezések.

A pályázat során olyan programokat kerestek, amelyekben a megvalósítani kívánt ötlet valóban a helyi közösség tagjainak igényeit tükrözi, és a megvalósítás – a tervezés és a kivitelezés egyaránt –, valamint a projekt eredményeinek fenntartása szintén a helyi közösség tagjainak bevonásával történik. A szakmai elbírálás során az egyszeri, alkalmi rendezvényekkel szemben előnyben részesültek a közösségek életére hosszabb távon hatást gyakoroló tevékenységek. A pályázatra a két telephely vonzáskörzetében található 31 településről nyújthattak be pályázatot civil szervezetek, illetve magántulajdonban lévő nonprofit kkv-k. Az egy projekt által elnyerhető összeget 500 000 forintban maximálta a cég.

Az Effekteam jól bevált értékelési rendszere a pályamunkák kiválasztása során a következő szempontokat vette figyelembe:

 • Illeszkedés – a beadott projekt a pályázati felhívás célrendszeréhez illeszkedik-e.
 • Érintettek száma – a beadott pályázati program közvetlenül és közvetetten hány kedvezményezettet érint.
 • A helyi közösségekre kifejtett hatás – a projekt megvalósítása valós, tényleges hatással van a helyi közösségek életére, a helyi közösségek hosszabb távú jólétét szolgálja.
 • A helyi közösségek bevonása – a projekt (előkészítése és megvalósítása) a helyi közösségek tagjainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg.
 • Költségvetés – a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható.
 • Láthatóság – a szervezet megismerteti a projektet a helyi közösség tagjaival és/vagy a helyi fontos véleményformálókkal.
 • Megvalósíthatóság – a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható.

A 23 pályázó összesen 10,4 millió forint támogatási igényű projektet juttatott el a kiíróhoz, illetve az értékelést végző Effekteamhez. A legtöbb pályázat, szám szerint 10, értelemszerűen, a térség legnagyobb településéről, Szentlőrincről érkezett.

Ami az egyes kategóriákat illeti, oktatás és képességfejlesztés témakörben hét pályázatot nyújtottak be a szervezetek; az egészségmegőrzésben négyet; a helyi közösségi élet előmozdítása témában hetet; az infrastruktúrafejlesztésben hármat; a környezetvédelemben pedig kettőt.

A győztes szervezetek közül négy szentlőrinci illetőségű, kettő hetvehelyi, három bükkösdi, kettő királyegyházai, egy pedig szabadszentkirályi. A legtöbb nyertes pályázat, összesen öt, az oktatás és  képességfejlesztés területéről érkezett, négyet a helyi közösségi élet előmozdítása témakörben adtak be, kettő az egészségmegőrzést, egy pedig az infrastruktúrafejlesztést szolgálja majd.

A projekteket 2020. február 1-je és június 30-a között kell megvalósítaniuk a győztes szervezeteknek.